Offentlig styring

Flott Inga Marte

Flott Inga Marte "Grep inn i etterforskning av en incestsak", skriver Dagbladet i et dramatisk oppslag om Inga Marte Thorkildsen. Men, hun gjorde jo bare jobben sin. Selvsagt skal, og kan, stortingsrepresentanter gå inn i enkeltsaker.

I min rolle som folkevalgt - men først og fremst som medmenneske - vil jeg opplagt også engasjere meg i enkeltskjebner som dette. Ja, i min rolle som Osloombudet.no får jeg mange henvendelser fra folk som mener seg urimelig behandlet av forvaltningen.

Og så er jeg sikker på at det finnes to versjoner av hvordan hun tok kontakt, og hva som ble sagt. Bra Inga Marte.

Jeg synes Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lise Christophersen beskriver det godt på min  Facebook-profil:

"Jeg er sterkt uenig i Høyres kritikk av Inga Marte T i denne saken. Jeg ville gjort det samme som henne. Hadde jeg fått informasjon i en sak som var av vesentlig betydning for et barn i nød, ville jeg forsikret meg om at denne informasjonen var nådd fram dit den skulle. Da ville jeg tatt kontakt og formidlet det jeg visste. Hadde jeg opplevd at ikke alle relevante tiltak var prøvd, ville jeg spurt om det. Det handler ikke om å prøve å påvirke beslutningen i en sak. Det handler om å bry seg," skriver hun blant annet.

Les mer fra henne under.


Lise Christoffersen skriver dette på min Facebook-profil:

Som stortingsrepresentant (eller lokalpolitiker, for den saks skyld), har vi ingen myndighet i enkeltsaker som er til administrativ behandling, eller i saker som er under etterforskning i politiet.

Det betyr ikke at vi ikke kan engasjere oss. Altfor ofte brukes det at vi ikke har myndighet i enkeltsaker, som en dårlig unnskyldning for å la være å engasjere oss når folk tar kontakt. Vi er også ombud for dem som har valgt oss. Jeg bruker mye tid på enkeltsaker. Det er ikke alltid like lett å vite hva du har krav på, eller hvordan du bør gå fram for å få den hjelpen du trenger. Som stortingsrepresentant kan du - og bør du - veilede folk, hvor bør de henvende seg, hvilke momenter er viktige å få med osv.

Jeg blir like glad hver gang jeg har kunnet bidra til et godt resultat. Det handler ofte om at saker ikke er godt nok belyst. Det er viktige momenter som ikke er kommet fram. Når det ikke er tilfelle, har jeg kanskje fått kjennskap til uforutsette virkninger av et regelverk. Da kan jeg bruke denne kunnskapen til å bidra til å endre et regelverk som ikke virker slik det var tenkt.

Jeg er sterkt uenig i Høyres kritikk av Inga Marte T i denne saken. Jeg ville gjort det samme som henne. Hadde jeg fått informasjon i en sak som var av vesentlig betydning for et barn i nød, ville jeg forsikret meg om at denne informasjonen var nådd fram dit den skulle. Da ville jeg tatt kontakt og formidlet det jeg visste. Hadde jeg opplevd at ikke alle relevante tiltak var prøvd, ville jeg spurt om det. Det handler ikke om å prøve å påvirke beslutningen i en sak. Det handler om å bry seg.

Jeg har to ganger opplevd at fortvilte mennesker jeg har hatt kontakt med, har truet med å ta livet sitt. I det ene tilfellet greide jeg ikke å få kontakt med hjelpeapparatet. Da reiste jeg dit selv og ble der til hjelpen kom. I det andre tilfellet fikk jeg kontakt med hjelpeapparatet og fortalte dem det jeg visste. I et tredje tilfelle dro jeg på besøk, vurderte situasjonen som noe jeg overhode ikke var i stand til å vurdere, men som jeg var redd for kunne gå galt. Jeg kontaktet hjelpeapparatet og ba dem ringe meg tilbake og bekrefte at de hadde vært i kontakt. Har aldri opplevd at hjelpeapparat eller politi har sett min kontakt som utidig, tvert i mot.

Ville aldri tilgitt meg selv om jeg hadde avvist noen med et misforstått formelt argument om at jeg ikke kan engasjre meg i enkeltsaker og så i ettertid sett at alt gkk galt. Enten kan vi hjelpe, eller vi kan ikke. Det vet vi ikke før vi har undersøkt. Den endelige beslutningen ligger der den skal, men vi har ikke forbud mot å hjelpe folk.

Støtter Inga Marte fullt ut.

Kommentarer   

0 #11 Haakon 30-04-2012 18:30
Den beste dokumentasjonen er at Inga Marthe selv sier at hun ikke kommer til å gjøre dette igjen.
Man må ovenfor politi (og skattevesen osv) opptre som en hvilken som helst borger i slike saker.
www.nrk.no/.../1.8109117
0 #12 Anita 30-04-2012 19:04
Haakon:

er denne linken eneste "dokumentasjone n" du har på at "hun presset politiet? en tabloidjournali st i Dagbladet. politifolk er vant til å få telefoner hver eneste dag av denne karakter med tips, synspunkter, innspill osv., og takk og pris for det. på den måten opptrådte hun som enhver annen borger burde gjøre i slike saker.

og så fortsetter du med omtrentlige sitater. Inga Marte har sagt hun i STATSRÅDPOSISJO NEN ikke vil "gjøre dette igjen". som statsråd er du i en helt annen posisjon enn ombudsrollen du er som folkevalgt på Stortinget eller et kommunestyre.
0 #13 Haakon 30-04-2012 19:24
Det er det jeg prøver å si, Ivar.
At hun kan oppføre seg som borger og gi politi den informasjon man har.
Men - man skal ikke bruke titler og posisjon i en slik sammenheng.
0 #14 Er dette kvinne ekstremisme? 02-05-2012 14:19
Jeg må si at jeg stiller meg veldig undrende til sympatien som en del mennesker fremsetter for Inga Marte Thorkilsen, jeg håper inderlig at hun lytter til innspillene og kritikken her og andre steder. Noen har faktisk noen gode ideer. Jeg synes ikke det bedrer barnas rettsikkerhet eller noen andres rett og ikke skille mellom lovgiver, utøver og dømmende makt. Jeg tror de som sympatiserer med henne ikke helt klarer å se hvilken skummel tanke bruddet på disse grensene er og kan bli.

Det er ikke noe tvil om hun har brutt disse grensene. Det skjedde i det hun tok opp telefonen og sa hei.

Om man ønsker å gjøre en forskjell på barns hverdag, hva med å rette litt på rettighetene for menn i barnefordelings saker, og den stadig økende trenden av kvinner som bruker falske beskyldninger om vold og incest.

Dette er alvorlige problemer da dette svekker de saker hvor feks incest virkelig er et reelt problem.

www.nrk.no/.../Mette Yvonne Larsen/

Antakelig er dette en slik sak hvor incest anklager er fremsatt for å vinne en barnefordelings sak. La meg minne på at barnet like gjerne kunne ha fått post traumatisk stress som skyldes først og fremst mors fremsettelse av incest anklager og retts tvisten. Det at barnet har bedret seg etter gjenforening med far som omsorgs person, kan tyde på at det ligger noe der.

Incest er en alvorlig sak, det er også falske anklager, som like mye kan gi like mye lidelser til et barn og den anklage og deres familier.

Jeg støtter ikke kvinne ekstremisme, noe hele dette viser seg å være. Var jeg den som eide siden ville jeg radikalt redigert hele artikkelen, da den er meget lite gjennom tenkt.
0 #15 Jakke 15-06-2012 20:05
Jada, Anita. Vil så absolutt si at når politiet har fattet flere vedtak om at mannen ikke skal tiltales, så er det og
oppfatte som press når Inga-Marte likevel sier til offentligheten & politiet at hun skal gjøre sitt for og få saken tatt opp igjn. Og sånn jeg oppfattet det så var det lagt vekt på at hun var stortingsrepres entant når hun sa det.

Legg til kommentar