Offentlig styring

173 tomme kommunale bygninger: Elendig forvaltning av fellesskapsressurser

173 tomme kommunale bygninger: Elendig forvaltning av fellesskapsressurserMens studenter står i boligkø, og byens kommunale etater mangler bygninger til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygg på totalt 100 000 kvadratmeter tomme. Noen har stått ubrukt i årevis. Flere av dem tapper kommunekassen for store summer i løpende utgifter hver måned, heter det bl.a. i Aftenposten aftens hovedoppslag i dag.

Og avisa siterer meg på følgende:

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) har selv fulgt med på rundt 30 av de tomme eiendommene over tid. På to år, er lite endret.

- Å la offentlige bygninger stå tomme i årevis, mens de råtner eller blir utsatt for hærverk, er elendig forvaltning av fellesskapets ressurser. Jeg tviler på at byrådspolitikerne er like skjødesløse, når de forvalter egne verdier, sier han.

Han mener kommunen må leie ut bygningene, dersom det tar tid å finne ut av hva de skal brukes til. Eventuelt må flere bygg legges ut for salg.

- Dersom kommunen er usikker på den langsiktige bruken, kan man for eksempel ta i bruk husene for studenter på kort sikt. Med det presset som eksisterer i Oslo i dag, kan jeg ikke tenke meg at det er vanskelig å finne leietagere, sier han.

Les oppslaget her
Og her er et Excelark med liste over eiendommene

Kommentarer   

0 #11 Birger Schroll 11-05-2012 00:31
...hvorfor er det da ingen som okkuperer??? ...i Gohjerta-aksjon ene 2004 -05 gjorde vi 11 Menneskeretts-o kkupasjoner -de 2 siste var barrikadert -siste var Haum.gt 42 som blev re-okkupert og satt i adskillige år m gohjerta-punken e Tone, Marthe, Stig, Kim ...goe folk! -resten var åpne og knyttede lokale kontakter med gamle og ungdom i nærområdet. Ingen hærverk eller slossing -tvang politiet at ta alle sakene i Namsretten for "midlertidig forføynings-dom " -kostet Oslo kommune millioner i Rettssaker,Poli tiaksjoner og ikke mindst til Sekuritas -15mill til Sekuritas ii 2005 iflg Ordenspoliti-sj efen og Stasjons-sjef Stølen;-) ...- jeg lærte aldrig så mye i Livet mitt som da! bærer ennå Gohjerta i mitt! *;-)
0 #12 Aurelio Aguirre 11-05-2012 10:13
Vi snakket om nettopp dette her på et av Alltingene. Det er en god sak, men faktum er at vi som orger er for få til å ta tak i noe mer enn det vi gjør. Her er det fritt fram for intiativ
0 #13 Birger Schroll 12-05-2012 01:51
.erfaringsmessi g trenger man ikke være mange som okkuperer direkte...rykte r sprer seg hurtig og folk bruker at storme på når noe skjer ...start med små-aksjoner -send ungdom ut og se på konkrete eiendommer i det stille....gå inn et sted -heng bannere rundt. ...
0 #14 Aurelio Aguirre 12-05-2012 01:52
Som sagt, her er det bare å ta initiativ.
0 #15 Knut Johannesen 16-05-2012 11:28
Dette er dessverre litt for populistisk og forenklet fremstilt av Aften, greit nok å ta opp saken, den er alvorlig, men med dagens politikere, uansett politisk ståsted/farge, så vil politikere og embetsverket ikke ha det nødvendige verktøy for å komme dette til livs.

Dere må, altså dere politikere, igjen uansett ståsted og farge, antagelig gjøre som i forsvaret. Legg disse eiendommene inn i en pott hvor proffe eiendomsutvikle re, gjerne ansatt i kommunen, løsriver disse eiendommene fra uegnede tomteforhold, reguleringer, adkomst, vernestatuser osv og får eiendommene endret til salg/avhendings bare objekter som selges/avhendes fortløpende til mennesker, organisasjoner, stiftelser osv som kan bevise økonomisk evne og vilje, samt kunnskap til å overta disse byggene med garantert etterbruk. Det må vises til bedre og større evner enn det offentlig.

Dette kan muligens være en løsning som er bedre enn den kommunen viser, men det er svært kompliserte forhold forbundet med mange av disse eiendommene og slett ikke enkle å bli kvitt. Man må kanskje betale for å få andre til å ta ansvaret for disse byggene.

Legg til kommentar