Offentlig styring

Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?

Under dekke av "sikkerhetstiltak" foreslås det nå at det innføres privatsjåførordning for den politiske topp-Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?ledelse i Rådhuset. Mot slutten av et notat til bystyrets finanskomite foreslår byrådslederen dette.

Jeg kan ikke se at det verken er hensiktsmessig, økonomisk fordelaktig eller riktig å innføre en særskilt transporttjeneste for ordføreren, bystyrets heltidspolitikere, byrådslederen og byrådene ved at det "leases og uniformeres som eid av Oslo kommune" særskilte biler. Det er vel nærmere 25 år siden ordningen med privatsjåfør for byens politiske toppledelse ble avviklet, og jeg kan ikke se behov for at dette gjeninnføres.

Politikeres behov for biltransport kan, som for andre i denne byen, løses ved bruk av taxi. Trolig kan det være hensiktsmessig å inngå avtale med et av taxiselskapene, slik at det derved kan øremerkes en pool av sjåfører som benyttes, og som kan ha særskilt innsikt i Rådhusets behov.

Jeg fremmet derfor på vegne av SV dette alternative forslag i gårsdagens møte i bystyrets finanskomite:
"Det etableres ikke en transporttjeneste for den politiske ledelse ved leasing av biler som uniformeres som eid av Oslo kommune." Kun Arbeiderpartiet støttet meg, og saken avgjøres endelig av bystyret neste onsdag.

Kommentarer   

0 #1 Martin Furmyr 06-06-2012 13:49
Jeg mener at det er smart å innføre privatsjåførord ning slik kvaliteten er på dagens drosjesjåfører i Oslo. Tid er penger og det er uheldig om byrådene blir kjørt rundt i hytt og pine i Oslo fordi sjåførene ikke kjenner gater og veier. Alternativt kan Oslo kommune kjøpe tjenester hos Bilsentralen.
Drosjeeier i Oslo Taxi.
Martin Furmyr
0 #2 Cathrine A.A. Skårn 07-06-2012 00:45
Hva skjer med kollektivtrafik ken da...eller sykkel???? Byrådslederne bør snarest stikke fingeren i jorda og gjøre som resten av byens borgere. det høyrestyrte byrådet sier det ikke finns penger til nødvendige tjenester for bydelens befolkning men OL søknad og privatsjåfører DET har de råd til- MAKAN!!!
0 #3 Arve Edvardsen 08-06-2012 17:26
Jeg er imponert over artikkelforfatt erens kunnskaper om trusselbilde og sikkerhetstilta k for myndighetsperso ner.

Legg til kommentar