Offentlig styring

Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?

Under dekke av "sikkerhetstiltak" foreslås det nå at det innføres privatsjåførordning for den politiske topp-Privatsjåfør til ordføreren og Rådhusets topp-politikere?ledelse i Rådhuset. Mot slutten av et notat til bystyrets finanskomite foreslår byrådslederen dette.

Jeg kan ikke se at det verken er hensiktsmessig, økonomisk fordelaktig eller riktig å innføre en særskilt transporttjeneste for ordføreren, bystyrets heltidspolitikere, byrådslederen og byrådene ved at det "leases og uniformeres som eid av Oslo kommune" særskilte biler. Det er vel nærmere 25 år siden ordningen med privatsjåfør for byens politiske toppledelse ble avviklet, og jeg kan ikke se behov for at dette gjeninnføres.

Politikeres behov for biltransport kan, som for andre i denne byen, løses ved bruk av taxi. Trolig kan det være hensiktsmessig å inngå avtale med et av taxiselskapene, slik at det derved kan øremerkes en pool av sjåfører som benyttes, og som kan ha særskilt innsikt i Rådhusets behov.

Jeg fremmet derfor på vegne av SV dette alternative forslag i gårsdagens møte i bystyrets finanskomite:
"Det etableres ikke en transporttjeneste for den politiske ledelse ved leasing av biler som uniformeres som eid av Oslo kommune." Kun Arbeiderpartiet støttet meg, og saken avgjøres endelig av bystyret neste onsdag.