Offentlig styring

Bystyret: Enstemmig ja til mitt forslag om døgnåpen, digital forvaltning

Bystyret: Enstemmig ja til mitt forslag om døgnåpen, digital forvaltningJeg er naturligvis svært fornøyd med at et enstemmig bystyre i går støttet mitt initiativ om at kommunen må få på plass en døgnåpen, digital, helautomatisk, innbyggertjeneste. Datatidsskriftet Digi.no omtaler dette som en IKT-reform.

"Det er et viktig begrep i vedtaket, som gir perspektivet: innbyggertjeneste. Utgangspunktet skal altså først og fremst være hva som kan gjøre hverdagen enklere for meg som innbygger, og ikke hva forvaltningen selv kunne ønske seg for endring av egen arbeidssituasjon. Det siste kommer som et pluss", sa jeg blant annet da bystyret i går behandlet forslaget.

Les mer om bakgrunnen her
Les mitt innlegg i gårsdagens bystyremøte nedenfor


Oslo bystyre 6. juni 2012

Ivar Johansen, SV

Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) - Etablering av døgnåpen helautomatisk digital forvaltning

Ordfører

Det er utmerket når et enstemmig bystyre nå støtter at Oslo kommune snarlig må få på plass en døgnåpen, digital, helautomatisk, innbyggertjeneste. Her ligger vi egentlig langt etter byer som Stockholm og København, og mange norske kommuner.

Det er et viktig begrep i vedtaket, som gir perspektivet: innbyggertjeneste. Utgangspunktet skal altså først og fremst være hva som kan gjøre hverdagen enklere for meg som innbygger, og ikke hva forvaltningen selv kunne ønske seg for endring av egen arbeidssituasjon. Det siste kommer som et pluss.

Kommunen må legge til rette for en mulighet for helhetlig, totalkommunikasjon på nett. Svært mye mer enn i dag bør kunne skje elektronisk.

Som innbygger bør jeg forvente at kommunen internt kan koordinere den informasjon kommunen allerede har. Når jeg søker på en tjeneste eller service må jeg i dag fylle ut de samme opplysninger gang på gang. Info som kommunen allerede har om meg, som hvor jeg bor, hvor jeg jobber, osv. Sånt bør kunne poppe opp automatisk, og så får jeg evt selv legge inn endringer.  Og svar på søknader bør, som hovedregel, kunne skje elektronisk.

Og hvorfor bør kommunens nettsider se like ut, uavhengig av om jeg er 16 eller 75 år, uavhengig av om jeg bor på Stovner eller Ullern? Er jeg 16 trenger jeg lite informasjon om sykehjemsplasser, men kanskje desto mer om ungdomsrelaterte ting. Kan ikke nettsidene - ved at jeg identifiserer meg – tilpasses min livssituasjon?  Jeg bruker T-banen til Ellingsrudåsen hver dag, og ønsker at mulige forsinkelser kommer på forsiden av min kommune-nettside, eller som sms. Jeg vil selv kunne definere hva slags info jeg vil ha på min Oslo kommune-nettside, men etter forslag fra kommunen.

Vi har såkalt ranselpost på skoler og barnehager, men dette bør da kunne gå elektronisk?  Jeg ønsker meg en kommune som i større grad aktivt oppsøker meg med helt målrettet elektronisk informasjon når jeg trenger den.

Skatteetaten er et utmerket eksempel på en traust etat som har endret seg radikalt ved bruk av ny teknologi til å automatisere informasjonsinnhenting for selvangivelsen. Dette har gitt betydelig forenkling for oss som lønnstakere, og store gevinster for Skatteetaten.

For å oppnå målene er økt strategisk IKT-forståelse viktig. Og dessuten: Dette er en ledelsesoppgave som ikke bør overlates til teknologer.  Dette må bygges litt skritt for skritt, men det er ekstremt viktig at enkeltskrittene henger i hop sånn helhetlig.

Her står oppgavene, og mulighetene i kø. Og klarer kommunen å koordinere seg med Statens digitale tjenester, og enkelte private, er mulighetene store. De vet jo samlet sett så enormt mye om oss, og vår hverdag. Nå er tiden inne for at forvaltningen bruker denne informasjonen til å gi målrettede, tilpassede, elektroniske tjenester tilbake.

1-minutt

To viktige presiseringer:

Skal man bygge nye, litt komplekse, IT-systemer vil programfolk ofte si: Dette er så spesielt. Her må kommunen bygge en selvstendig plattform fra bunnen av. IT-programmerere trenger jo jobber.

Jeg skriker da ut: Neeeii. Vi har mange, men særlig en, nyttig erfaring i kommunen. Flexus. Bystyrets finanskomite sa: bygg på kjent, og prøvd teknologi. Hyllevare.

Sporveien hørte ikke på det øret. Og det ble en katastrofe.

Gjør ikke samme feilen igjen. Her er det flere gode eksempler vi kan kopiere, og la oss ikke prøve og feile fra bunn av.

Dessuten: Gjør gjerne dette stykkevis og delt, men ut fra en tydelig utstaket helhet. Det resultatet publikum skal se vil være hentet fra mange delsystemer, og da er det viktig at dette perspektivet ligger i bunn fra dag 1. Her kan ikke veien bli til mens du går.

Og nevner jeg da stikkordet Politikerportalen, tror jeg alle her i salen skjønner hva jeg tenker på.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev


Legg til kommentar