Offentlig styring

Bydelsutvalgene bør selv ansette bydelsdirektører

Bydelsutvalgene bør selv ansette bydelsdirektørerVed dagens bystyremøte behandles et forslag Marianne Borgen og jeg har fremmet: "Bystyret ber byrådet utrede og fremme sak for bystyret med sikte på at ansvaret for å ansette bydelsdirektører i fremtiden overføres til bydelsutvalgene."

Bydelsdirektørene er bydelenes øverste administrative leder. De er ansatt av byrådet, og har derfor både formelt og i praksis sin primære lojalitet til byrådet, ikke til bydelen de selv leder. Dette er selvsagt et betydelig demokratisk problem, og noe som bør endres.

Ved å la bydelsutvalgene ansette bydelens øverste administrative leder styrkes lokaldemokratiet, og samtidig bli mer uavhengig i forhold til byrådet. Dette vil tydeliggjøre bydelenes ansvar og selvstendige rolle. Det er å flytte makt.

Men alliansen av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti planlegger å si nei til vårt forslag.

Les fra bystyrebehandlingen

Kommentarer   

0 #1 Arve Edvardsen 04-09-2012 09:55
Utgangspunktet er at arbeidsgiver ansetter. Hvis BU også også skal ha arbeidsgiverans var/personalans var vil dette i praksis være oss BU-ledere. Vi har dette som bierverv og vil ikke ha kapasitet til å ivareta en slik funksjon på en forsvarlig måte.
0 #2 Ivar J 04-09-2012 16:51
Selv om bydelsutvalget ansetter bydelsdirektør tenk jeg meg ingen endring i arbeidsgiverans varet for kommunens ansatte. Oslo er fortsatt en kommune.
0 #3 Arve Edvardsen 05-09-2012 14:21
Mulig jeg uttrykker meg uklart. Poenget er at det er den som til enhver tid er personalansvarl ig for bydelsdirektøre n - les byråden for eldre - også er best egnet til ansettelse og eventuelt avskjed. BU-leder, evt AU kan imidlertid gjerne involveres sterkere i prosessen på linje med driftstyreleder ved ansettelse av rektor.

Legg til kommentar