'> '>

Offentlig styring

Hurra for kommune-App'er

Hurra for kommune-App'erParkering Oslo, er en App utviklet av Bymiljøetaten, og som gjør bilparkering enklere i Oslo sentrum.
Kulturnatt-app, er utviklet av Kulturetaten for at du skal kunne se hvilke arrangementer som er nær deg og lese programmet for alle stedene.
Feil og mangler-app, er fra Bymiljøetaten. Skal du melde fra om hull i veien eller trafikksignalanlegg som er ute av drift, ja da er dette stedet.
Kildesortering-app, fra Renovasjonsetaten, om du lurer på hva som skal sorteres hvor.

Men også private utvikler App-er, ved at kommunen stiller sine data til fri disposisjon. Bymiljøetaten er et godt eksempel på det, og jeg liker godt argumentasjonen deres for hvorfor det gjør dette:

"Fra og med 1. juni 2011 er våre badetemperaturdata gratis for alle. Null-prispolitikken gjør at kommersielle leverandører kan bruke ressursene på annet enn datakjøp. For «Hvermannsen» betyr frislippet bedre tjenester på Internett. Hovedregel i Norge er at offentlige data skal være gratis. Bakgrunnen for dette er EUs direktiv om gjenbruk av offentlig informasjon. Vi mener dessuten at skattebetalerne bør få tilbake det «overskuddet» av produkter som uansett kommer ut av dagens måling av badetemperaturer."

Jeg mener offentlige data som prinsipp bør være gratis tilgjengelig for byens innbyggere, noe som bl.a. kan legge til rette for at gründere og nyskapere kan bruke disse ved nye, digitale, tjenester. Resultatet blir flere og bedre tjeneste for innbyggerne, og med tiden økte skatteinntekter.

Plan- og bygningsetaten har lagt seg på motsatt linje av Bymiljøetaten og gjør god butikk av å opprettholde offentlig monopol på sine kartdata. Dette vil jeg ha slutt på, og forslag om dette ligger til behandling i bystyret.

Jeg ønsker en kvalitet god og effektiv offentlig sektor. Derfor ønsker jeg meg en offensiv politikk for å ta i bruk ny teknologi, og blant annet utvikler gode App-er. Har du en favoritt-App fra offentlig sektor?

Kommentarer   

0 #1 Tobias Brox 25-09-2012 22:04
App'ene er jo produktspesifik ke - man må jo bruke ressurser for å utvikle spesifikt mot android eller iphone - så min begeistring for at kommunen(e) bruker skattepenger på å utvikle produkter som er spesifikt rettet mot eiere av produkter av en bestemt leverandør er litt dempet.
0 #2 Hva med en Oslo Kommune-app? 26-09-2012 11:20
Hva med en app som samler alt som kan gjøres tilgjengelig på denne måten? Den kan heller ha flere forskjellige knapper/tabs/me nyvalg som tar deg til ulike steder. Min telefon er ganske full av apps som er litt for spesifikke og begrensede.

For øvrig burde alle data bli frigitt, slik at private kan lage en slik app. Dette gjelder også data fra Ruter.
0 #3 Ove Tønnessen 27-09-2012 13:54
Data fra sanntidssysteme t til Ruter er gratis tilgjengelig fra Ruter (tidl. Trafikanten)på visse vilkår.
Les mer her: labs.trafikanten.no/.../
0 #4 Jan Johansen 04-12-2012 16:22
Sjekk ut denne KOSTRA-appen - som nylig er lansert av Telemarksforsking:
tmforsk.no/.../...

Legg til kommentar