Offentlig styring

Oslo: Manglende måloppnåelse bekymrer

Oslo: Manglende måloppnåelse bekymrer"Manglende måloppnåelse på noen felt bekymrer mer enn andre, og som krever økt fokus fra Byrådets side:

-          Når vi har et mål for i år om at 95 % av sosialhjelpssøknadene skal være behandlet innen 2 uker, er det grunn til bekymring når vi trolig havner ut 12 % lavere, og ingen bydeler når målet.

-          Når vi har som mål for innsendte plansaker i Plan og bygningsetaten at det skal gå maks 19 uker fra vedtak om offentlig ettersyn til at sak oversendelse til politisk vedtak er det ikke bra når resultatet forventes å bli 8 uker svakere.

-          Når antall besøkende til badene forventes å bli hele 130.000 under måltallene er ikke det bra, når forklaringen er at Tøyenbadet var stengt.

-          Når vi sier at vi skal skjerpe kontrollen med den useriøse del av skjenkebransjen, er det ikke bra når antallet skjenkekontroller forventes å bli 700 under måltallene, og dårligste resultat på svært mange år.," sa jeg blant annet da bystyret behandlet Byrådets tertialrapport pr. 31. august 2012.

Les hele innlegget nedenfor.Oslo bystyre 12. desember 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2012

Ordfører

Tertilrapporter er byrådets tilbakemelding til bystyret i forhold til vedtatte budsjett og aktivitetsmål. Gode budsjettdokumenter har oppnåelige aktivitetsmål innenfor tildelt budsjett. Jeg skal derfor dvele litt med måloppnåelse, og viktigst er da å se på måloppnåelse innenfor publikumsrettede aktivitetsmål.

Vi forventer jo at mål nåes, så jeg skal ikke ramse opp alle de virksomheter som har nådd eller overoppfylt sine måltall. For jevnt over gjøres ekstremt mye godt arbeid i kommunens virksomheter. Det står stor respekt av dette, og de fortjener mer heder for dette enn det byens politiske ledelse gjør dem til del.

Men manglende måloppnåelse på noen felt bekymrer mer enn andre, og som krever økt fokus fra Byrådets side:

-          Når vi har et mål for i år om at 95 % av sosialhjelpssøknadene skal være behandlet innen 2 uker, er det grunn til bekymring når vi trolig havner ut 12 % lavere, og ingen bydeler når målet.

-          Når vi har som mål for voksenopplæringens grunnskoleopplæring at mål for antall fullførte skal være 95 %, er det grunn til bekymring når vi trolig havner ut 20 % lavere.

-          Når vi har som mål for innsendte plansaker i Plan og bygningsetaten at det skal gå maks 19 uker fra vedtak om offentlig ettersyn til at sak oversendelse til politisk vedtak er det ikke bra når resultatet forventes å bli 8 uker svakere.

-          Når antall besøkende til badene forventes å bli hele 130.000 under måltallene er ikke det bra, når forklaringen er at Tøyenbadet var stengt.

-          Når vi sier at vi skal skjerpe kontrollen med den useriøse del av skjenkebransjen, er det ikke bra når antallet skjenkekontroller forventes å bli 700 under måltallene, og dårligste resultat på svært mange år.

Så er det selvsagt slik at vi ikke skal se oss blinde på slike kvantitative måltall. For det kan godt være at når bydelsbarnevernets mål om å avslutte alle undersøkelsessaker i barnevernet innen 3 måneder, og vi har en prognose på 5 % dårligere, så kan dette være en konsekvens av at barnevernet har god oversikt. Det kan være at de har prioritert noen av alvorlige saker om omsorgssvikt, framfor å fatte avsluttende henleggingsvedtak i et varsel som ikke krevde tiltak fra barnevernets side.

I det hele tatt er det jo en fare med at vi gjennomgående prioriterer målformuleringer som passer inn i en Excel-tabell, og som egentlig ikke forteller oss så mye om hvordan ting egentlig går. F.eks. ved at vi ikke ser sammenhengen i en behandlingskjede. Det høres jo bra ut at det går i snitt 6,5 dag fra det foreligger vedtak om sykehjemsplass til vedtaket er iverksatt. Men for den som søker sykehjemsplass er jo det interessante å se på tidspunktet, hvor lang tid det tar fra man søker om sykehjemsplass, til man faktisk får den. Og da er jeg nok redd, uten at jeg har tall på det, at det ofte kan gå måneder.

Følg meg på Twitter
Abonner på mine Facebook-meldinger
tilsendt temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Ola Bog 14-12-2012 13:14
Manglende måloppnåelse .. bekymrer?
Ja. Og frustrerer. Og irriterer. Og
forsurer. Og forulemper. Og .. og .. !
Det er det ene. Det andre er hvilke mål
vi setter oss. Vi vil ikke ha gårsdagens
loff. Vi vil ha bakeriet. Det er vår tur nå!

Legg til kommentar