Offentlig styring

IKT: Glem aldri brukerne!

IKT: Glem aldri brukerne!"Sommeren 2012 kom Oslo kommune dårlig ut i IKT-Norges første kommunekartlegging. Kartleggingen tok for seg hvordan norske kommuner tilpasser digitale tjenester til innbyggerne sine. Alle norske kommuner gjorde det generelt sett dårlig, og Oslo var ikke noe unntak. I år gjentok vi kartleggingen, men da spurte vi kommunene selv hva de mente var de største hindrene for digitalisering. Kommunene er tydelige - de vil ha statlig styring av digitaliseringsarbeidet og de ønsker felles løsninger til fri bruk. 

Det er bra! Og jeg heier på alle norske kommuners digitaliseringsarbeid. Oslo har alle forutsetninger for å lykkes med sin tverrpolitiske digitaliseringsenighet. Kanskje er bystyret uenige i enkeltsaker, men glem aldri fokus på kommunens brukere når flere digitale grep skal tas i 2013," skriver Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, som dagens gjesteblogger.


Glem aldri brukerne!

Av Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge 

Sommeren 2012 kom Oslo kommune dårlig ut i IKT-Norges første kommunekartlegging. Kartleggingen tok for seg hvordan norske kommuner tilpasser digitale tjenester til innbyggerne sine. Alle norske kommuner gjorde det generelt sett dårlig, og Oslo var ikke noe unntak. I år gjentok vi kartleggingen, men da spurte vi kommunene selv hva de mente var de største hindrene for digitalisering. Kommunene er tydelige - de vil ha statlig styring av digitaliseringsarbeidet og de ønsker felles løsninger til fri bruk.  

Det er bra! Og jeg heier på alle norske kommuners digitaliseringsarbeid. Mye av behovet for samordning og samkjøring får man nå gjennom det nyopprettede KOMMIT. Dette organet ledes av en driftig dame med mye erfaring og bøttevis med kompetanse, Kirsti Kierulf. Dette er et initiativ vi heier på, men samtidig må Norges ambisjoner være enda større!! All digitaliseringspolitikk må samkjøres. Den aller største svakheten med regjeringens digitaliseringsprogram er nettopp at den bare gjelder staten. Og regjeringen begrunner dette med at kommunene skal få opprettholde den lokale selvråderetten. Men den holder jo ikke i lengden, tenker jeg. Digitalisering handler om to ting; frigjøre ressurser til å skape annen velferd og skape gode innbyggertjenester. Gode selvbetjeningsløsninger med helautomatiske tjenester bak gir både klingende mynt og fornøyde brukere! 

I dag stopper dessverre mange nødvendige digitaliseringsprosesser av manglende kompetanse og ressurser. Det er kanskje ikke så lett å sitte i budsjettforhandlinger når valget står mellom flere plasser til eldreomsorg og midler til digitale tjenester. Det digitale er ofte det ukjente og noe diffuse, men det som er viktig er jo at dette kan frigjøre millionbeløp til andre velferdsoppgaver. 

Digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet kan frigi milliardbeløp for offentlig sektor og vil i tillegg gi bedre brukerservice ved at innbyggerne kan betjene seg selv som de gjør i banken. Det har de klart i både Sverige og Danmark. I København sparer kommunen årlig nærmere 25 millioner, mot en samlet investering på 35 millioner. I Danmark betjener innbyggerene seg i stor grad selv, og de har de beregnet at kommunene hvert år kan spare 700 millioner kroner ved digital saksbehandling. I tillegg kan de spare 2 milliarder ved mer effektiv IKT-bruk i hele kommunesektoren, og 3 milliarder årlig i portokostnader ved bruk av digital postboks for alle innbyggere.  

I Danmark er det et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune og et omforent mål om at all kommunikasjon skal digitaliseres innen 2015. I tillegg er det staten som betaler for felles løsninger som kommunene kan benytte seg av fritt; min side, eID og digital postkasse. Det sparer hver kommune for veldig mange penger, og ikke minst gir det tjenester som er like uansett hvor du bor i Danmark. Det bør også Norge ta lærdom av.

Oslo har alle forutsetninger for å lykkes med sin tverrpolitiske digitaliseringsenighet. Kanskje er bystyret uenige i enkeltsaker, men glem aldri fokus på kommunens brukere når flere digitale grep skal tas i 2013! 

Følg Ivar Johansen på Twitter

Abonner på Facebook-oppdateringer
tilsendt nyhetsbrev