Offentlig styring

Munch-museet: Stiftelse som organisasjonsform?

Munch-museet: Stiftelse som organisasjonsform?Fr.Ps gruppeleder i Oslo bystyre har fremmet et forslag om å "be Byrådet iverksette et arbeid med formål om å etablere en stiftelse eller et aksjeselskap hvor staten og kommunen som deleiere sammen med et privat selskap eller forening, el. som skal forestå etablering og drift av et Munch Museum."

Som et initiativ til å finne en løsning på diskusjonen om stedsplassering av et nytt Munch-museum er dette en blindgate. Men uavhengig av stedsdiskusjonen er det selvsagt nyttig å diskutere eierstyring og organisasjonsløsning for en virksomhet som Munch-museet. Så merker jeg meg da også at det valgt forskjellige løsninger både i kommuner, Staten og de mer privateide museer.

Vi skal nå behandle forslaget i bystyrets finanskomite, og fremme innstilling overfor bystyret. Til den behandlingen er jeg svært interessert i innspill og erfaringer, ikke minst fra museums-miljøer. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innspill og synspunkter.

Les forslaget

Kommentarer   

0 #11 Haakon 09-02-2013 02:51
Arvid.
Så - driftsform utelater plassering?
Uansett hvem som driver så er man avhengig av drift. Jeg regner med at du og jeg og alle ikke vil ha noen kobling mellom selve kunsten og museumet. Slik at et underskudd må dekkes av salg av kunst.

Da kommer spørsmålet inn... Skal man plassere museumet der man kan tjene mest? Der sjansen for underskudd er minst?
Eller skal evt underskudd dekkes av en kommune som heller vil bruke pengene annerledes. På trikk, veier, skole, eldre - vel vitene om at de kunne fått bedre råd ved å plassere museumet der fler kan besøke det og inntektene være høyere?

Se mitt innlegg over som Ivar ikke har tid til å svare på.
Er det distristpolitik k innad i byen som skal bestemme?
Er det flest mulig besøkende?
Hva er det som skal bestemme lokasjon?
0 #12 Erik 09-02-2013 09:49
du,Haakon, Danmarks mest besøkte kunstmuseum - Lousianna - ligger en times reise utenfor København, og folk reiser ditt i hopetall.

Tøyen ligger 10 minutters gange fra det største trafikkknutepun kt i Oslo - Sentralbanestas jonen - og Bjørvika. Ikke fortell meg at de 10 minuttene er en negativ faktor for besøkstallene til Munchmuseet.

Noen av Oslos mest besøkte turistattraksjo ner ligger godt utenfor sentrum: Museene på Bygdøy, samt Holmenkollenbak ken.
0 #13 Edvard Arnt Molvær 11-02-2013 15:07
Stiftelser. Et mangehodet troll , ofte med sugerør i statskassa.

Jeg uttaler meg helt uavhengig av arbeidsgiver, siden jeg ble pensjonist for vel tre måneder siden.

Jeg har 40 års erfaring fra museum- og kulturminnevern et, lengst ved Sunnmøre Museum i Ålesund, som leder i 14 år og ellers som konservator og spesialrådgiver de siste årene. Jeg er mag. art i kunsthistorie fra UiB 1974.

Munchmuseet må bli en egen avdeling av Nasjonalmuseet, med eget driftsstyre, og inngå i et tett samarbeid om kunstfaglige spørsmål med de øvrige offentlige
kunstsamlingene som ligger under Nasjonalmuseet. Dette gjelder også billedkunst som befinner seg andre steder i landet, og som eies av staten.

Men Kulturdeparteme ntet kan godkjenne delegeringer til i fylkene å ha faglig ansvar for denne «desentralisert e» kunsten.

Munchmuseet må få økonomiske vilkår til å utvikle seg til den internasjonalt mest prominente forskning-spesi alisten når det gjelder Munch og annen norsk billedkunst.

Som vertskommune, og utfra eventuelle andre juridiske «eiendomsforhol d», må Oslo kommune delta i finansiering av investeringer (bygg, nybygg, kunstiinnkjøp).

Kunstfaglig sett må museet ha en fri stilling. Organisatorisk bør Munchmuseet ha et eget brukerstyre og en avdelingsdirekt ør som sitter i Nasjonalmuseets styre og rapporterer til det.
0 #14 Knut Wik 14-02-2013 16:30
Trøndelag Teater og Museene i Sør-Trøndelag er aksjeselskaper.

Fylkeskommunen vil ikke ta initiativ til eller delta i opprettelse av flere stiftelser i hverken den ene eller den andre sektoren.

For museene har AS vist seg å være en mye bedre løsning enn det en stiftelse kunne ha blitt. Det å slå sammen stiftelser eller legge dem ned har vist seg å være en svært komplisert og tidkrevende oppgave.

Legg til kommentar