Offentlig styring

Oslo kommune inn i Transparency International

Oslo kommune inn i Transparency InternationalTransparency International er en uavhengig organisasjon som motarbeider korrupsjon og bestikkelser, stiftet i 1993 av en gruppe personer med bakgrunn fra mellomstatlig virksomhet og internasjonalt næringsliv. Organisasjonen har base i Berlin og har nasjonale avdelinger i nærmere 100 land over hele verden. Norske myndigheter gir støtte til koalisjonens internasjonale sekretariat og til enkelte av de nasjonale avdelingene i utviklingsland. 

Siden 1995 har TI systematisk foretatt ulike målinger av korrupsjonsnivået i forskjellige land. I henhold til disse undersøkelsene, den såkalte Corruption Perceptions Index, har Norge helt siden starten ligget dårligst an blant de nordiske landene.

Via bystyrets finanskomite utfordret jeg Byrådet:

”KS og flere kommuner har meldt seg inn i antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency Internasjonals norske avdeling, for på den måten å styrke arbeidet mot korrupsjon. Er det aktuelt også å melde Oslo inn i organisasjonen?”

I notat til bystyrets finanskomite skriver byrådslederen:

"Jeg vil (...) sørge for at Oslo kommune søker om medlemskap i Transparency International."

Da er den saken løst.

Legg til kommentar