Offentlig styring

Rødgrønn regjering har gitt Oslo økte rammer

Rødgrønne regjering har gitt Oslo økte rammerBåde som medlem av hovedstyret i KS (Kommunesektorens organisasjon) og som bystyremedlem i Oslo er jeg opptatt av to forhold:

- At innbyggerne får best offentlige tjenester der tilbudet kan utformes lokalt, og nærmest mulig innbyggerne. Også i et demokratiperspektiv er det bra, for det innebærer nærhet til beslutningene. Derfor er det etter min oppfatning svært bra at den rødgrønne regjering har flyttet ansvaret ned til kommunene, og at større andel av finansieringen skjer gjennom rammefinansiering.

- At kommunesektorens økonomiske rammer styrkes, for å bygge ut særlig velferdstjenestene. Kommunalpolitikere vil alltid være utålmodig og misfornøyd med Statens rammer, uansett hvilken farge den sittende regjering har. Men påviselig har den rødgrønne regjeringen gitt kommune-Norge bedre rammer enn de siste årene med Bondevik-regjeringen, og da Erna Solberg var kommunalminister.

Og som bystyremedlem i Oslo er jeg opptatt av at Oslos fri inntekter er høyest mulig. Det er de frie inntekter som gir økonomisk og politisk handlingsrom. Da kan jeg trygt si at Oslos borgerlige byråd bør være lykkelige over at vi har hatt en rødgrønn regjering:

På spørsmål fra meg skriver finansbyråden til finanskomiteen at i perioden 2002 til 2012 har Oslos frie inntekter økt fra daværende 22,5 milliarder til for i fjor 32,6 milliarder (målt i 2012-kroner). Ved kløktig politisk håndtverk gir dette et godt politisk handlingsrom. "Mye vil ha mer", heter det, men dette en anstendig økning.

Les finansbyrådens notat

Legg til kommentar