Offentlig styring

Ansettelse av bydelsdirektører: Byrådet benytter ikke kommunens kompetanse

Ansettelse av bydelsdirektører

Som en av landets største offentlige arbeidsgivere sitter selvsagt Oslo kommune  på solid ansettelseskompetanse, også med god kompetanse til å velge ut, og ansette, toppledere. Men Byrådet benytter ikke denne kompetanse. De går i stedet ut til private konsulenter.

I fire bydeler (Nordre Aker, Søndre Nordstrand, Bjerke og Nordstrand) skal det nå ansettes nye bydelsdirektører.

I brev til bydelsutvalgslederne i de 4 berørte bydeler, sendt fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, står det følgende: ”I tråd med vanlige prosedyrer vil utgifter til konsulentfirmaet, samt til annonsering, belastes berørte bydeler. Det er vanskelig på forhånd å anslå kostadene for dette arbeidet. Anslagsvis stipulerer vi en kostnad per bydel på mellom kr. 200.000 og 400.000.

”Ikke bare unnlater Byrådet å bruke kommunens egen kompetanse. De gjør heller ikke selv opp regninga: Bydelene, som fra før av har svært stramme budsjetter må betale.