Offentlig styring

Oslopolitikernes gullpensjoner: Høyre følger ikke med i timen

Oslopolitikernes gullpensjoner: Høyre følger ikke med i timen

I et privat forslag fra Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, foreslås det å fjerne en regel i Oslo kommune som hindrer eldre arbeidstakere i å stå lenger i arbeid, når de selv ønsker dette.

Men det er pussig når Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg "glemmer" de særfordeler og den sær-aldersgrense han selv sitter på, ofte omtalt som "gullpensjon". I oppramsingen over yrkesgrupper som har særskilt aldersgrense "glemmer" han sin egen gruppe: heltidspolitikerne i Rådhuset. De kan gå av når de er 65, men vel så viktig: Mens kommunens ansatte må jobbe i 30 år for å ha rett til full pensjon så holder det med 16 for politikerne. Rydd i egne privilegier først, skrev jeg på bloggen forleden dag.

Til ukeavisa Kommunal Rapport sier Høyres gruppeleder:

"– I prinsippet er jeg helt enig med Ivar Johansen i at ordningene for politikere bør være mest mulig lik ordningene for de ansatte, sier Solberg. Han er åpen for å justere ordningen han selv er omfattet av, men ønsker å vente til etter Stortinget har gjennomgått sin pensjonsordning.

– Det er bred politisk enighet om at Oslo skal følge de føringer som Stortinget legger, og rette egen praksis etter dette. Det er naturlig å avvente denne gjennomgangen før vi endrer vår egen ordning, sier Solberg."

Men Høyre følger ikke med i timen: Stortinget ryddet opp i dette for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmenes del gjennom vedtak i Stortinget allerede 8. desember 2011.  "- Jeg er glad for at vi nå får ryddet opp for i særordningene for stortingsrepresentantene," sa stortingspresidenten dengang i sin pressemelding, og la til: "– Presidentskapet er generelt av den oppfatning at de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i størst mulig grad bør være i samsvar med det som gjelder ellers i samfunnet."

Men i Oslo Rådhus sitter fortsatt politikerne dag for dag og cacher inn på sine gullkantede pensjoner, og blant annet har 16 års opptjeningstid for full pensjon, mens Byrådet og Høyre fremmer forslag etter forslag til endringer i avtalefestede pensjonsbetingelser for de ansatte. Dette er uverdig. Fei for egen dør!

Kommentarer   

0 #1 Eirik Lae Solberg 07-08-2013 09:05
Arbeidsdepartem entet endret 12. desember i fjor forskriften om lokale folkevalgtes psjonsordning i tråd med endringen som er vedtatt for stortingsrepres entanter. Endringene trer i kraft 1.januar 2014. Nå som forskriften er klar bør bystyret i høst endre Oslo kommunes ordning slik at den blir i tråd med forskriften og det som er vedtatt for stortingsreprse ntanter. Lokale folkevalgte bør ha en pensjonsordning som i størst mulig grad samsvarer med den som gjelder ellers i samfunnet.
0 #2 Håkon 07-08-2013 20:24
I LO får man millionpensjon fra 63.
Men, de angriper vi ikke, ikke sant, Ivar?
0 #3 Ivar J 07-08-2013 20:48
Haakon: Jeg er medlem av Oslo bystyre, det organet Høyre har framsendt sitt forslag til, og det organet som også behandler/vedta r pensjonsforhold for både byens ansatte og byens folkevalgte. Det er ditt parti som setter saken på dagsorden i Oslo bystyre, og som bystyremedlem er jeg tvunget til å mene noe om det.

Legg til kommentar