Offentlig styring

Oslopolitikernes gullpensjoner: Høyre følger ikke med i timen

Oslopolitikernes gullpensjoner: Høyre følger ikke med i timen

I et privat forslag fra Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, foreslås det å fjerne en regel i Oslo kommune som hindrer eldre arbeidstakere i å stå lenger i arbeid, når de selv ønsker dette.

Men det er pussig når Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg "glemmer" de særfordeler og den sær-aldersgrense han selv sitter på, ofte omtalt som "gullpensjon". I oppramsingen over yrkesgrupper som har særskilt aldersgrense "glemmer" han sin egen gruppe: heltidspolitikerne i Rådhuset. De kan gå av når de er 65, men vel så viktig: Mens kommunens ansatte må jobbe i 30 år for å ha rett til full pensjon så holder det med 16 for politikerne. Rydd i egne privilegier først, skrev jeg på bloggen forleden dag.

Til ukeavisa Kommunal Rapport sier Høyres gruppeleder:

"– I prinsippet er jeg helt enig med Ivar Johansen i at ordningene for politikere bør være mest mulig lik ordningene for de ansatte, sier Solberg. Han er åpen for å justere ordningen han selv er omfattet av, men ønsker å vente til etter Stortinget har gjennomgått sin pensjonsordning.

– Det er bred politisk enighet om at Oslo skal følge de føringer som Stortinget legger, og rette egen praksis etter dette. Det er naturlig å avvente denne gjennomgangen før vi endrer vår egen ordning, sier Solberg."

Men Høyre følger ikke med i timen: Stortinget ryddet opp i dette for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmenes del gjennom vedtak i Stortinget allerede 8. desember 2011.  "- Jeg er glad for at vi nå får ryddet opp for i særordningene for stortingsrepresentantene," sa stortingspresidenten dengang i sin pressemelding, og la til: "– Presidentskapet er generelt av den oppfatning at de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i størst mulig grad bør være i samsvar med det som gjelder ellers i samfunnet."

Men i Oslo Rådhus sitter fortsatt politikerne dag for dag og cacher inn på sine gullkantede pensjoner, og blant annet har 16 års opptjeningstid for full pensjon, mens Byrådet og Høyre fremmer forslag etter forslag til endringer i avtalefestede pensjonsbetingelser for de ansatte. Dette er uverdig. Fei for egen dør!