Offentlig styring

Høyre-byråkrati: Øker mest i Oslo

Høyre-byråkrati: Øker mest i Oslo

Denne gang noen linjer om byråkrati, hentet fra Aps stortingsrepresentant Marianne Marthinsen: "Er det èn ting jeg begynner å bli lei av, er det Høyrefolk som fremstiller seg selv som frontsoldater i kampen mot byråkratisering. Jeg mistenker noen av dem for å oppriktig tro at de lever i en verden hvor Høyre er for effektivitet, mens Arbeiderpartiet synes at unødvendig byråkrati er kjempestas. Selvsagt bare tull.

Erna Solberg går faktisk til valg på en byråkratisk handlingsregel som sier at veksten i tjenesteyting skal være vesentlig høyere enn veksten i byråkratiet. Høres fint ut. Ernas problem er at det har vi allerede sørget for.

Det meste av tjenesteytingen skjer ute i kommunene. I juni la SSB frem kommuneregnskapet for 2012. Kanskje ikke en kioskvelter, men viktig fordi det viser hvordan det står til i kommune-Norge. Den viktigste konklusjonen er at kommunenes driftsresultat “bedrer seg kraftig”, for å bruke SSBs egne ord. Et resultat av åtte års satsing på kommuneøkonomi i stedet for skattekutt. Men det er også interessant å se at andelen av kommunenes utgifter som brukes til administrasjon (eller byråkrati som noen ville sagt) går ned.

Kort sagt – mindre andel til byråkrati, større andel til tjenesteyting for kommune-Norge som helhet. Men det finnes unntak. Høyre-styrte Oslo er det mest påfallende. Her vokser utgiftene til byråkrati kraftig, og spiser en stadig større del av driftsbudsjettet. Ifølge årsberetningen til Oslo kommune, har antall byråkrater økt fra 32.500 til 37.631 de siste sju årene. Veksten i byråkratiet har gått opp 12 prosent siden 2002," skriver Marianne Marthinsen blant annet. Og en av årsakene til dette er alt det byåkrati som er bygget opp rundt anbudsregimet, bestiller- og utførerorganisering, oppsplitting av selskaper, og ikke minst: alle fakturaer man sender mellom kommunale virksomheter - internt i kommunen.

Les mer på bloggen hennes.

Kommentarer   

#1 Sebastian Tunem Arnestad 10-08-2013 08:24
Vi har jo prakteksempelet Oslotrikken og Oslo T-banedrift, datterselskaper av Sporveien, som leier vognmateriale av kommunale og fylkeskommunale Ruter, som videre leier vognene sine fra kommunale Oslo vognselskap.
#2 Øystein Gudim 10-08-2013 17:44
New Public Management - der masse arbeidskraft brukes til uproduktiv internfaktureri ng, anbudsrunder og avtaler og kontrakter mellom aktører som før var samme selskap. De leker butikk og byråkratiet eser ut.
#3 Øystein Gudim 10-08-2013 17:48
Det som før var ett selskap som drev sporveien er nå et konglomorat av selskaper som kjøper og selger tjenester seg imellom med anbud, kontrakter, internfaktureri ng, egne styrer og økende byråkrati. New Public Management der blårussen leker butikk.....
#4 Haakon 12-08-2013 09:08
Ivar da.
Dette har vi diskutert før, og du var enig.
Oslo vokser raskt og byråkratiet vokser mindre enn antall innbyggere.

Klager du over det?
#5 Ivar J 12-08-2013 10:15
Haakon: ja, det ville da vært riktig ille om Oslo kommune for hver eneste ny innbygger i Oslo ansatte en ny byråkrat?
#6 Haakon 12-08-2013 10:36
1:1 - slutt å tull!

nettavisen.no/.../...
"Veksten i byråkratiet har gått opp 12 prosent siden 2002."

I 2002 var befolknignen i Oslo 512.000 og i dag omtrent 600.000.
Det er en økning på rett i underkant av 20%.

Altså - 20% flere innbyggere. 12% flere byråkrater.
Altså en reduksjon pr innbygger.
Men, nå er vel det galt også, nå.
#7 Ivar J 12-08-2013 11:11
Haakon. Det var du som skrev 1:1, ikke jeg: "Oslo vokser raskt og byråkratiet vokser mindre enn antall innbyggere."

Problemet er jo at den verbale preiken i offentlighet fra Høyre side i alle disse årene har vært: man skal satse på de "varme hender", i motsetning til byråkrati. Det først når resultatene ligger på bordet at man endrer retorikken.

Økning i antall innbyggere slår fast og fremst ut i behov for flere lærere, mer bemanning i barnehagen, sykepleiere i sykehjemmet osv. Problemet er jo at på DET området kutter Høyre - ditt parti - i budsjettmidlene , og dermed reelt sett (korrigert for befolkningsveks t) stillingsressur sene.
#8 Haakon 12-08-2013 11:22
Det trengs flere lærere og alt det der.
Men - med en øket befolkning kreves det også planlegging av nye skoler : Byråkrater. Det kommer flere søknader om bygging : Flere byråkrater.
Osv osv osv.

Jeg tror det er viktig å skille mellom byråkrater og byråkratiske oppgaver også.

Når sykepleiere har så mye anre oppgaver å gjøre slik at de bruker omtrent 50% av tiden sin til sykepleie så forteller det oss at vi kan få dobbelt så mye pleie om andre gjør de jobbene.
Når leger har omtrent 50% av tiden sin med papirarbeid så kan vi få 50% mer legetjenester om det var kuttet ut. UTEN EN ENESTE EKSTRA LEGE ELLER SYKEPLEIER!

Nå tror jeg ikke man kan få tallet ned til null. Men - det må da kunne gå an å få ned tallet fra 50%.....
#9 Ivar J 12-08-2013 11:41
Haakon: det er helt riktig at mye kunne vært gjort ved å rydde i papir- og rapporteringsar beidet.

jeg fremmet et slikt forslag i bystyret for 3 år siden:

«I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor fem utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgan g av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratiseri ng, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere. De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeide t bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene.»

Men partiet ditt, Høyre, - og bystyrets borgerlige flertall - ville ikke.
#10 Haakon 12-08-2013 11:44
Bra forslag. Skulle ønske også jeg visste begrunnelsen for at de sa nei.

Mye av dette kommer som pålegg sentralt fra også, Ivar.

Sånn som dette med oppussing av våtrom. Der bestemte staten at kommunene skal godkjenne de håndtverkerne som har lov til slikt arbeid i sin kommune. Og så skal de lage en ferdigstillelse srapport som eier og kommunen skal ha.
Dette for å hindre svart arbeid.
Men fy.... så byråkratisk.

Og kommunene - de får mer byråkrati - uansett om de er ledet av grønne, gule, blå eller røde.

You have no rights to post comments