Offentlig styring

Ansattes ytringsfrihet, lojalitetskonflikt og påvirkning og kontakt med folkevalgte

Ansatte, lojalitetskonflikt og påvirkning og kontakt med folkevalgte

Utdanningsforbundet i Oslo ba meg innlede for fylkesstyret deres om:

Ansattes ytringsfrihet.

Grenser for kontakt med politikere og media.

Lojalitetskonflikten: Barnets beste, arbeidsgiver, den ansatte

Forholdet mellom:Arbeidstakerne og politikerne og tillitsvalgte og politikerne

Hvordan kan fagforeningene/Utdanningsforbundet skape større oppmerksomhet om sine saker hos politikerne?

Hva forventer jeg som folkevalgt av fagforeningene/ Utdanningsforbundet?

Følg linken og les mine PowerPointer fra innledningen.