Offentlig styring

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Status pr. i dag: Fortsatt svært mange kommunale bygg står tomme. Tomme sykehjem, skoler, kontorbygg osv som over år blir stående tomme blir utsatt for hærverk, skader og forfall. Det er en særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier. Jeg er helt sikkert på at de "ansvarlige" byrådene fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti forvalter sin egen, private, eiendom på en mer forsvarlig måte.

Jeg har hatt mye fokus på dette i bystyret gjennom forslag, initiativ og oppfølging. Jeg har peset Byrådet, og det har blitt bedre. Men slett ikke godt nok.

Nedenfor har jeg lagt ut siste liste over ledige kommunale bygg, pr. 15. oktober. Kom gjerne med innspill til lista.

Kommentarer   

0 #1 Tine Marit Baugstø 22-11-2013 08:50
Det er overveldende å se hvor mange bygg dette gjelder! Ser også ut som om det som står for salg er hytter og markastuer som godt kunne ha tilhørt og kommet fellesskapet til gode. Men da trenger man en vaktmester så klart, og han er vel satt ut på anbud.
+1 #2 Tom Just Olsen 22-11-2013 08:50
Formålet med å la dem stå tomme og forfalle er at de skal bli billige og selge til venner av partiene Høyre og Frp. Oslo Kommunes eiendommer selges unna til dårlige priser mens kommunens gjeld vokser. Private eiendomsoperatø rer (Olav Thon, Ringnes/Eiendom spar, Anton B Nilsen osv.) blir rikere. Kommunens skattebetalere blir fattigere. Før hadde Oslo Kommune en stor formue. Med Høyre og Frp har dette blitt snudd til stor gjeld. Oslo Kommunes gjeld er nå 50.000 kroner pr innbygger. Når eiendommene selges nedbetaler ikke gjelden. Disse forhold må bedre frem i lyset under den kommende kommunevalgkamp en.
0 #3 Haakon 26-11-2013 10:39
Likevel er du mot å sette bort driften av disse byggene, ikke sant, Ivar?
La andre bygge om og pusse opp og drive sykehjem som kommunen kan leie - det er utelukket, ikke sant?
0 #4 Ivar J 26-11-2013 11:00
Haakon: dette har du spurt meg om før, og fått svar. hvorfor ikke legge det svaret til grunn, framfor å framsette nye insinuasjoner? ivarjohansen.no/.../...
0 #5 Haakon 26-11-2013 14:26
Kan du gjengi det svaret, Ivar. Kan ikke erindre dette...
0 #6 Ivar J 26-11-2013 14:42
Haakon: følg linken jeg ga
0 #7 Haakon 26-11-2013 15:12
Om jeg leser deg rett så er det altså penger som sløses som skal gå til å oppgradere bygg og drive dem.

Lurt. Mon tro hvorfor ingen andre har tenkt på det.
0 #8 Ivar J 26-11-2013 20:17
Haakon: hvorfor kan du ikke heller lese hva jeg skriver i linken jeg viste til over, framfor å oppkonstruere noe jeg angivelig skal mene. jeg skrev der blant annet: "Har Oslo virkelig råd til å beholde lokaler vi selv verken bruker eller har råd til å vedlikeholde? Da får vi enten leie dem ut eller selge dem."

Legg til kommentar