Offentlig styring

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Kommunalt forfall: Mange kommunale bygg fortsatt tomme

Status pr. i dag: Fortsatt svært mange kommunale bygg står tomme. Tomme sykehjem, skoler, kontorbygg osv som over år blir stående tomme blir utsatt for hærverk, skader og forfall. Det er en særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier. Jeg er helt sikkert på at de "ansvarlige" byrådene fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti forvalter sin egen, private, eiendom på en mer forsvarlig måte.

Jeg har hatt mye fokus på dette i bystyret gjennom forslag, initiativ og oppfølging. Jeg har peset Byrådet, og det har blitt bedre. Men slett ikke godt nok.

Nedenfor har jeg lagt ut siste liste over ledige kommunale bygg, pr. 15. oktober. Kom gjerne med innspill til lista.