Offentlig styring

Byråd Kvalbein: Forsøkte å hindre informasjon til bystyret

Byråd Kvalbein: Forsøkte å hindre informasjon til bystyret

Tenk deg situasjonen: Riksrevisjonen har levert en særs kritisk rapport til Stortinget om situasjonen ved et av de større sykehusene, og særlig departementets håndtering. Statsråden blir innkalt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og en av representantene stiller 5 konkrete spørsmål.

Statsråden svarer: "Det er min vurdering at Riksrevisjonens rapport gir tilstrekkelig redegjørelse for hendelsesforløpet knyttet til sakene. Rapporten gir et godt grunnlag for komiteens vurdering av saksbehandling i sykehussakene. Jeg viser derfor til det som fremgår av rapporten knyttet til de forhold Kontroll og konstitusjonskomiteen tar opp." Statsråden nekter å svare på spørsmålene. Det ville trolig vært hennes siste handling i rollen som statsråd. Hun ville måttet rydde kontoret og gått.

Foran gårsdagens møte i bystyret hadde byråd Aud Kvalbein det travelt. Hun hadde et par uker i forkant sendt fram et notat til bystyrets finanskomite som "svar" på 5 spørsmål fra meg vedrørende Kommunerevisjonens rapport vedrørende de såkalte Lindebergsakene (ved Lindeberg Omsorgssenter). Hennes svar var nettopp som over: Hun nektet å svare på spørsmålene, og mente det fikk holde med den informasjon som lå i Kommunerevisjonsrapporten. Vi måtte tydeliggjøre at det ikke var akseptabelt at byråden nektet å gi opplysninger i en sak som er til behandling, og at dette ville bli reist som sak i gårsdagens bystyremøte, dersom hun ikke før møtet besvarte de 5 spørsmålene.

Byråden krøp klokelig til korset, og overbragte tirsdag ettermiddag personlig et svar på de 5 spørsmålene. Byråder - eller statsråder - som forsøker å forhindre at folkevalgte får nødvendig informasjon i saker som er til behandling får sjelden lang tid i rollen.