Offentlig styring

Osloskolen: Ledere skal evalueres, men ikke så rigid

Osloskolen: Ledere skal evalueres, men ikke så rigid

"Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy.

Typisk nok: Hver tredje rektor ender på karakteren 2, dvs. «fremgang, men mål ikke nådd». Kun en eneste rektor havner på topp: «betydelig fremgang, betydelig over fastsatt mål.»  Jeg er rimelig trygg på at rektorer i Oslo-skolen har en kvalitet og et potensiale som denne evalueringen overhode ikke fanger opp.  Og jeg kan ikke skjønne at det finnes empirisk belegg for at det er klokt å dele ut dårlige karakterer hvis du vil ha folk til å yte mer. Det er snarere motsatt. Det virker demotiverende." sa jeg blant annet da bystyret onsdag behandlet Gulay Kutal og mitt forslag om at bystyret skal få sak om prinsipper for lederkontrakter og lederevalueringer.

Bystyrets flertall sa nei til vårt forslag. Se mitt innlegg nedenfor.

 

 

Oslo bystyre 20. november 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Gulay Kutal (SV) Lederkontrakter for Oslo-rektorene

Ordfører

En dag i juni hadde Aftenposten et svært oppslag, under overskriften «Sjekk karakteren til 123 Oslo-rektorer». Og videre het det: «Oslo kommune har vurdert Oslo-rektorene på  42 ulike områder. Aftenposten har fått innsyn i samtlige vurderinger, her kan du se hvilke karakterer de får.»

Dette er jo ren galamatias, og en personalforvaltning helt til stryk. Dersom jeg hadde stilt meg slik at referater og notater fra mine medarbeidersamtaler med dem jeg er sjef for havnet i avisa, ja da tror jeg nesten det ville vært  avskjedsgrunn. Denne type informasjon er så personlig og fortrolig – og må være det – at om jeg slutter skal papirene makuleres, og ikke følge til min etterfølger.

Men Oslo kommunes rektorer skal altså oppleve å lese dem i avisa. Sånn går bare ikke an.

Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy.

Typisk nok: Hver tredje rektor ender på karakteren 2, dvs. «fremgang, men mål ikke nådd». Kun en eneste rektor havner på topp: «betydelig fremgang, betydelig over fastsatt mål.»  Jeg er rimelig trygg på at rektorer i Oslo-skolen har en kvalitet og et potensiale som denne evalueringen overhode ikke fanger opp.  Og jeg kan ikke skjønne at det finnes empirisk belegg for at det er klokt å dele ut dårlige karakterer hvis du vil ha folk til å yte mer. Det er snarere motsatt. Det virker demotiverende.

"Skolen er neppe tjent med et målstyringsregime som fremstår både som rigid og litt naivt dersom en ønsker å tiltrekke seg de beste kandidatene til rektorjobbene," skrev Aftenposten på lederplass. 

Flertallet i finanskomiteen, inklusive Arbeiderpartiet, vil ikke ha en sak om lederkontrakter og lederevalueringer til bystyret. Den underliggende begrunnelse er at arbeidsgiverpolitikken er delegert til Byrådet. Ja, bystyret har delegert det operative arbeidsgiveransvar, men ansvaret kan man aldri delegere bort.  Og som for det aller meste som er delegert til Byrådet: den overordnede arbeidsgiverpolitikken utformes av bystyret, og bystyret kan gi styringssignaler underveis.

F.eks. har dette bystyret vedtatt – mot SVs stemmer at "bystyret ber byrådet legge vekt på individuelle kriterier for avlønning av lærere».  Kan bystyret drøfte og fatte vedtak rundt lønnssystemer for lærerne, må vi da også kunne drøfte og fatte vedtak rundt lederkontrakter og lederevalueringer?

For meg framstår flertallsinnstillingen fra finanskomiteen litt som at man unnlater å ta politisk ansvar for hvordan man skal rekruttere og beholde toppledere i Oslo kommune.  I dette tilfelle rektorene. 

Og bare en viktig ting til slutt: En enstemmig finanskomite sier at den «er tilfreds med at de ansattes organisasjoner involveres i utarbeidelsen av lederkontrakter i Utdanningsetaten.»  Akkurat det er særs viktig.