Offentlig styring

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Oslo bystyre: Fortsatt særpensjonsordninger for heltidspolitikere

Byrådet, og flertallet i bystyrets finanskomite, anbefaler at heltidspolitikerne i Rådhuset ikke skal ha samme pensjonsordninger som de ansatte i Oslo kommune. De ønsker egne pensjonsordninger for heltidspolitikerne.

Jeg ser det som prinsipielt riktig - og viktig - at folkevalgte og kommunalt ansatte følger de samme regler og vilkår hva gjelder lønns- og pensjonsvilkår. Folkevalgte skal være en del av det normalliv kommunens innbyggere og ansatte møter i det daglige, uten særordninger eller privilegier.

Byrådet argumenterer med at den politiker-pensjonsordning de foreslår er «en mer fremtidsrettet ordning». I så fall ville jeg forvente at byrådet fremmer de samme forslag til endringer av kommunens ordinære tjenestepensjonsordning. Dette gjelder særlig større fleksibilitet med alder for når man kan starte uttak av pensjon, og muligheter for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen.

I finanskomiteen ble jeg stående alene om å foreslå at de folkevalgte innlemmes i kommunens ordinære pensjonsordning. Saken sluttbehandles i bystyret.


Legg til kommentar