Offentlig styring

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

Bydelskuttene: Det borgerlige bystyreflertallet har ansvaret

I ukene som kommer vil mange merke nedleggelser og reduksjoner av viktige velferdstiltak, særlig i bydelene.  Mange er frustrerte og sinte. La denne henvendelsen være representativ for folks reaksjoner:

"Som du vet, har mange brukere og pårørende engasjert seg i forbindelse med at Vålerengen Bo- og servicesenters velfungerende dagsenter skal flyttes til Valle. Brukere og ansatte på dagsenteret  i Etterstadgata har en tung tid.De føler seg tråkket på, overkjørt, diskriminert, som pakkgods, “diska”. De er i sorg over en beslutning som er tatt av andre, over hodet på dem, en beslutning  som vil få store konsekvenser for deres daglige liv.Utsagn som dette hører vi ofte: 

“Jeg er så skuffet over politikerne –tror ikke jeg vil stemme flere ganger. -  Hele mitt liv har jeg hatt tro på sosialismen, men nå vet jeg ikke lenger. - Jeg føler meg sviktet.– Det er så trist. ”

Ingen har spurt de eldre hva de mener og ønsker i denne saken. De understreker også at deres reaksjoner ikke har noe å gjøre med dem som jobber på Valle. Det dreier seg om beslutningsprosessen og om tap av goder de har nå, som et lite dagsenter på et større sykehjem med flere servicefunksjoner."

I mitt svar har jeg understreket at frustrasjonen og sinnet må plasseres der det hører hjemme,; hos  bystyrets borgerlige flertall som heller kutter i viktige velferdstilbud, framfor å la byens mest bemidlede bidra noe mer til det felles spleiselaget.

Les hele svaret nedenfor.

Mitt svar:;

Den eneste måte bystyret kan sikre et tilfredsstillende tjenestetid i bydelene, og her bydel Gamle Oslo, er å gi bydelene tilstrekkelige budsjettmidler. SV ønsket å øke bydel Gamle Oslos budsjett med 21,7 millioner i forhold til Byrådets budsjettforslag. Det ville gitt bydelen mulighet til å opprettholde blant annet fritidsklubben, dagsenter, nivået på antallet sykehjemsplasser og stillingene i hjemmetjenesten.

Jeg forstår frustrasjon og sinne. Men rett denne mot bystyrets flertall, som er ansvarlig for å påføre bydelene de dramatiske budsjettkuttene, og som de facto fører til omfattende reduksjon i blant annet eldreomsorgen. Mao: partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.Det handler om å prioritere.

Fra SVs side sier vi: byens mest bemidlede har råd til å bidra noe mer til det felles spleiselaget gjennom eiendomsskatt for å sikre nødvendig velferdstilbud. Vi mener dette er en solidarisk holdning overfor de som er avhengig av et godt offentlig finansiert hjelpetilbud. Men også ut fra en generell holdning om at folk skal betale skatt etter evne og få hjelp etter behov.

Vi trenger et annet flertall som prioriterer velferd framfor skattelettelser og OL-milliarder!

Legg til kommentar