Offentlig styring

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

Rektor- og lederkontrakter: Byrådet dropper kontraktene

"Rektorer i Oslo-skolen skal selvsagt vurderes og måles på resultater, men dagens lederkontrakter og etterfølgende  vurdering av måloppnåelse fungerer ikke etter sin hensikt.  Å vurdere rektor etter 42 ulike parametere, med karakterer på en skale fra 1 til 5, fungerer kanskje på terningkastvurderingen som VG gir av bøker eller filmer, men ikke som lederevalueringsverktøy," sa jeg blant annet da bystyret like før jul behandlet vårt forslag om å avvikle kontraktene.

Nå har Byrådet kommet til samme konklusjon, og vedtatt av ordningen med lederkontrakter og lederevalueringer avvikles. Klokt av Byrådet.