Offentlig styring

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder bedre i pluss

Kommuneøkonomi i Oslo: 1,2 milliarder i pluss

Når Oslo kommune får et driftsresultat 1,2 milliarder bedre enn budsjettert, er det nødvendigvis bra? Finansbyråden mener det, og skriver i en pressemelding:

"Oslo kommune kan nok en gang avgi et solid regnskapsresultat, til tross for at byen opplever en historisk sterk befolkningsvekst. God økonomistyring er avgjørende for å takle befolkningsveksten, sikre gode kommunale tjenester til befolkningen og medvirke til at kommunen kan opprettholde et nødvendig høyt investeringsnivå. Uten orden i eget hus ville ikke Oslo kommune vært i stand til å møte veksten på en god måte, sier finansbyråd Torger Ødegaard (H) i en kommentar til de fremlagte regnskapstallene."

Bystyrets budsjettvedtak henger i hop med vedtatte aktivitetsmål. Hvorvidt det f.eks er "solid regnskapsresultat" at Sykehjemsetaten ender fjoråret med et overskudd på 114,5 millioner er vel heller tvilsomt når vi kjenner de store utfordringer sykehjemssektoren i Oslo står overfor. Og i alle fall blir det spesielt at Fr.P. gjennom et budsjettforlik med byrådspartiene skrøt hemningsløst av den store seier de hadde skaffet byens eldre at de forhandlet seg fram til at Sykehjemsetaten fikk et budsjettøkning på 121 millioner, når etaten setter et tilnærmet tilsvarende beløp inn på bok, og sparer dem.

La meg også ta to bydeler som eksempel. Ved årsslutt satt bydel Nordstrand igjen med et overskudd på hele 64,4 millioner, mens nabobydelen, bydel Søndre Nordstrand, havnet ut i et underskudd på 78,4 millioner.

Jeg tror ikke vi skal bedømme byrådets økonomistyring før byrådet også legger framfor resultater og måloppnåelse for tjenesteproduksjon. Resultatet bør nødvendigvis vurderes annerledes i et bank-konsern (overfor aksjonærene) enn i det spleiselaget en kommune representerer (innbyggerne).

Kommentarer   

0 #1 Didrik Humblen 26-02-2014 17:02
Må vel være Sylvi-effekten det? Hun som ikke var klar over at hun var ansvarlig for driften da hun var helsebyråd og la all skyld for de dårlige budsjettene på den rødgrønne regjeringen?? De MÅTTE jo flytte på henne til slutt.
Vel - kommunen er vel i realiteten konkurs nå med en enorm gjeldsgrad?
0 #2 Jan-Erik Smilden 26-02-2014 17:04
Oslo Kommune, representert ved det borgerlige flertall, burde skamme seg. Hvis disse tallene stemmer er det en falitterklæring som tar livet av deler av velferdsstaten. Dette må dere i opposisjonen jobbe med, ikke minst blant opinionen.
0 #3 Haakon 27-02-2014 14:34
Det minner meg litt om en ungdommelig holdning : "Nå tjener jeg penger og fortjener en premie for meg selv. Jeg utsetter å betale gjeld, for da får jeg jo ikke noe for pengene".

Legg til kommentar