Offentlig styring

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengende arm

Byrådet: Frivillige organisasjoner skal våre politikernes forlengende arm

Mens H/Fr.P-regjeringen i sin regjeringserklæring understreker at "Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring", ønsker Høyre/Venstre/Kr.F-byrådet i Oslo å prioritere støtte til frivillige organisasjoner som "bidrar til å oppnå de mål og strategier som er vedtatt av bystyret i Oslo kommune"(pgrf. 5), Byrådet ønsker altså at de frivillige organisasjoner skal være politikernes forlengede arm. Dette går fram av forslag til forskrifter for tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet som Byrådet har sendt fram til bystyret.

Dette står i motstrid til en holdning hvor en respekterer og verdsetter organisasjonenes egenart og selvstendige stilling og at kommunen støtter de frivillige organisasjoners arbeid først og fremst for at organisasjonene skal realisere sine egne mål. Det krever at kommunen kjenner de frivillige organisasjonenes ambisjoner og vedtatte mål, og anerkjenner den rollen organisasjonene har som demokratibygger, vaktbikkje, læringsarena og sosial arena.

Jeg har bedt Byrådet overfor finanskomiteen utdype og begrunne sitt forslag.

Kommentarer   

0 #1 Kirsten Frigstad 12-03-2014 08:13
Det er så godt å se at du følger opp saker som dette, Ivar!
0 #2 Birgit Skjæret 12-03-2014 09:39
Frivillighetsor ganisasjoner skal på demokratisk vis hevde medlemmenes interesser på tvers av politisk styre.

Helse og sosial omsorg skal dekkes av det offentlige, ikke være gjenstand for profitt til private.

Dersom frivillighetsar beidere er nødvendig for å dekke sosiale oppgaver, skal de ha lønn for det de gjør.
0 #3 Barbro Eide 13-03-2014 12:10
Begynner ikke dette å ligne på korrupsjon?
Frivillig arbeid er ofte upartisk politisk og religiøst, er noe en starter fordi en finner det meningsfyllt å gjøre en innsats for å gode formål... som faktisk ikke alltid har så mye med penger å gjøre. Tenk det, sosialøkonomer, det finnes ting som ikke er styrt av økonomi.
Håper snart at ektefellene til dere pengefokuserte kynikere streiker på kjærlighetsfron ten, så kanskje dere våkner og husker at ikke alt kan måles i kroner og øre.
Hadde vi vanlige mennesker stoppet med å gi alle de (beskrivbare og ikke beskrivbare) tingene vi gjør hver eneste dag for å holde relasjoner gode og våre kjære lykkelige, hadde verden blitt et h... på få timer.
Tenk at de skal angripe selv frivilligheten som stort sett bare vil hjelpe, men den kyniske griskhets idealismen sin. Skammelig.

Legg til kommentar