Offentlig styring

Sykehjemsetaten: Institusjonssjefene sitter fortsatt med ansvar, men ikke myndighet

Sykehjemsetaten: Institusjonssjefene sitter fortsatt med ansvar, men ikke myndighet

En ekstern gjennomgang fra konsulentfirmaet Deloitte konkluderte med at Sykehjemsetatens institusjonsledere ikke har tilstrekkelig myndighet i forhold til det ansvaret de sitter med. Som det heter i rapporten: "Gjennom intervjuene synliggjøres spenninger mellom den overordnede styringen av Sykehjemsetaten og resultatansvaret ved det enkelte sykehjem. Fra etatsledelsens side vektlegges behovet for økonomisk styring, lik praksis og korrekt saksgang. Fra institusjonssjefenes side vektlegges samsvaret mellom ansvar og myndighet. Institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift."

I notat til bystyrets finanskomite redegjør byråd Aud Kvalbein for hvilke endringer Sykehjemsetaten vil gjøre med bakgrunn i anbefalingene fra det eksterne konsulentfirmaet. Og til det som er kjernen i kritikken, at "institusjonssjefene opplever at de sitter med ansvaret, men ikke har myndighet til å fatte avgjørelser i saker som griper direkte inn i deres drift," vil etatsledelsen i praksis ikke gjøre noe som helst av betydning. Det synes eldrebyråden er greit.

Jeg tror god kommunal ledelsesutøvelse er at etats-, institusjons- og virksomhetsledere gis både ansvar og myndighet, og at fullmakter og myndighet flyttes nedover i organisasjonen. Vi er jo så flink til å snakke om myndiggjorte medarbeidere, men i praksis?

Kommentarer   

+1 #1 Tine Marit Baugstø 01-04-2014 06:23
Dette er situasjonen i all offentlig virksomhet. Jo nærmere du som leder er "gulvet", dess mer ansvar har du - uten myndighet og reell besluningsmulig het i viktige saker. Veldig frustrerende å være fratatt en avgjørende betingelse for å gjøre en god jobb. Og til skade for de man er satt til å hjelpe/betjene. Samt de man skal lede.
+3 #2 Lill Eikestad 01-04-2014 15:11
Dette har vært kjent lenge, til MANGE inst.-sjefers frustrasjon. Ikke nok med at de er fratatt myndighet, men sykehjemmene skal være prikk like også, på alle måter, og på den måten som direktørene i Sykehjemsetaten har bestemt, uavhengig av om det er god økonimisk styring og beboer- og personellmessig trivsel. Et diktatur uten like!
0 #3 Siri Sætre Follerås 01-04-2014 15:12
Et tankekors dette. Jeg har lurt på hvorfor noen vil ta på seg et så stort ansvar når de overordnede ikke har tillit til at de kan utøve dette ansvaret.

Legg til kommentar