Offentlig styring

Sosial dumping: Omsorgsbygg må forklare seg for bystyret

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har nå bedt ledelsen i de to kommunale foretakene Omsorgsbygg og Undervisningsbygg møte i finanskomiteen onsdag. – Det er ønskelig at det blir gitt en orientering om prosedyrene rundt engasjement av firmaet, hvilke kvalitetssikringsprosedyrer man fulgte, og ikke minst hvordan en i etterkant i denne saken, og i tilsvarende saker, har rutiner som sikrer at leverandører leverer i henhold til inngått kontrakt, sier Johansen (SV).

– I hvilken grad vil private firma bekjempe sosial dumping hvis ikke offentlige virksomheter går foran med et godt eksempel? Vi kan ikke bare se på pris i anbudskonkurranser. Kvalitet og seriøsitet er vel så viktig, sier SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen til NTB. Arbeidstilsynet stengte fredag to arbeidsplasser i Oslo, da det ble avdekket at polske arbeidere ble trukket 2.500 kroner i måneden for å bo tre sammen på en brakke på 10 kvadratmeter på byggeplassen, uten toalett og kjøkken. Arbeidstilsynet karakteriserte bosituasjonen som «uten menneskeverd». Det ble også avdekket at arbeiderne fikk under tarifflønn og jobbet over 60 timer i uken. De polske arbeiderne jobbet for firmaet Byggmester Harald Langemyr, som var hyret inn av Omsorgsbygg og Undervisningsbygg.

Les mer i NTB-melding
Les mer i en senere NTB-melding