Offentlig styring

Bystyreflertallet: Nei til lobbyregister for byrådet, men kanskje for bystyret

Bystyreflertallet: Nei til lobbyregister for byrådet, men kanskje for bystyret

Tja, til lobbyregister i bystyret.

Vi snakker alle så vakkert om at vi ønsker et åpnere samfunn. Vi snakker om større gjennomsiktighet i demokratiske prosesser. Et lobbyregister vil kunne styrke det norske demokratiet ved at man overfor innbyggerne kan avdramatisere noen spekulasjoner om lyssky aktivitet som skjer i de lukke rom. Aktivitet som ikke tåler offentlighetens innsyn," sa jeg blant annet da bystyret behandlet forslaget om å opprette et lobbyregister. Ikke behov for lobbyregister for byrådet, sa Ap, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Men et enstemmig bystyre åpner for lobbyregister for bystyret.

Les mer om mine synspunkter under "les mer."

 

For noen uker siden fikk byrådsleder Stian Berger Røsland en telefon fra First House-rådgiver og tidligere Høyre-statsråd Morten Andreas Meyer. Han ba om et møte på vegne av en gruppe private, store, entrepenører for å gi innspill til en sak som står på dagsorden på dagens møte: bygging og finansiering av E 18 – Vestkorridoren. De kunne tilby både privatfinansiering og bygging.

I fjor høst fikk Geelmuyden Kiese på vegne av deres klient, Adecco, til et møte med byråd Aud Kvalbein. De ønsket å fiske på om Adecco nå kunne få tilgivelse hos Kr.F-byråden, og hvorvidt det derfor igjen kunne være aktuelt å levere anbud i Oslo. Tilgivelse var ikke aktuelt.

Under Høyres landsmøte ble barnehagebyråd Anniken Hauglien oppsøkt av Høyre-medlem, barnehagebaron, og storsponsor til Høyres valgkamper, Benn Eidissen. De gjennomførte en kjapp arbeidslunsj og han ga gode innspill og synspunkter på anbud og salg av kommunale barnehager i Oslo. Og: det ble barnehagekjøp på lobbyisten.

Dette er av de møter som ikke har skjedd.  Men de kunne ha skjedd. De øvrige partiene i  bystyrets finanskomite – Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre - stemmer i mot at Oslo skal ha et register hvor den slags lobbyist-aktivitet blir gjort synlig for offentligheten. Til nød kan Venstre strekke seg til at de ber byrådet vurdere om den slags møteaktivitet er offentlig på nett. Det er alvorlig når bystyret ikke skjønner at blant annet sterke næringsinteresser retter betydelig lobby-ressurser inn mot å påvirke byrådet. Og det er naturligvis ren kunnskapsløshet å tro at dette fanges opp gjennom forvaltningslov og offentlighetslov.

Vi snakker alle så vakkert om at vi ønsker et åpnere samfunn. Vi snakker om større gjennomsiktighet i demokratiske prosesser. Et lobbyregister vil kunne styrke det norske demokratiet ved av innbyggerne ved at man kan avdramatisere noen spekulasjoner om lyssky aktivitet som skjer i de lukke rom. Aktivitet som ikke tåler offentlighetens innsyn.

Presseforbundet, Redaktørforeningen, Transparency International Norge og Kommunikasjonsforeningen gir i en henvendelse til Oslo bystyre sin sterke støtte til SVs forslag. Det skulle da også bare mangle: forslaget er egentlig formulert av dem selv, i en henvendelse sendt blant annet til Stortinget. De skriver blant annet til bystyrets finanskomite:

"Strukturert påvirkning er en legitim aktivitet som også er en nødvendighet for et velfungerende demokrati. Derfor mener vi at åpenhet rundt disse møtene og prosessene vil bidra til økt forståelse for og bedre tillit til det politiske systemet."

Men så har jeg naturligvis lært meg at vi skal innkassere alle de seire vi kan. Og for SVs del er vi glad for at ordføreren gjennom enstemmig vedtak her i dag får et oppdrag om å utrede og fremme sak for bystyret om en eventuell innføring av et lobbyregister, avgrenset til bystyret. Det er et viktig resultat av SVs initiativ.

(også publisert i Ny Tid 8. aug. 2014)

Kommentarer   

#1 Gro Balas 20-06-2014 07:09
Pussig argumentasjon. Det lobbes mye mot byrådet, og de har mange fullmakter som kan benyttes nærmest omgående. Viktigere med lobbyregister her. I bystyret pågår alle prosesser i full åpenhet.

You have no rights to post comments