Offentlig styring

Topplederfallskjermer: Urimelig å beholde lønn når man selv sier opp

Topplederfallskjermer: Urimelig å beholde lønn når man selv sier opp

Det er selvsagt helt urimelig at en etatssjef som selv sier opp sin direktørjobb skal beholde sin millionlønn når hun går over i en stilling som seksjonsleder i en annen etat, og som har vesentlig lavere lønn og ansvar.

SV, Fr.P. og Rødt mente at byrådet må fremme en sak for bystyret om prinsippene for kommunens topplederavtaler, mens Ap og den borgerlige flokken ikke så behov for det. Jeg mener bystyret kan ikke toe sine hender og si: ledelses- og lønnspolitikk får bli byrådets ansvar.Les hva jeg sa i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 18. juni 2014 Ivar Johansen, SV

Sak Topplederavtaler i Oslo kommune

Ordfører,

Det er selvsagt helt urimelig at en etatssjef som selv sier opp sin direktørjobb skal beholde sin millionlønn når hun går over i en stilling som seksjonsleder i en annen etat, og som har vesentlig lavere lønn og ansvar.

Det er derfor helt betimelig at Carl I Hagen reiser denne saken, og jeg skjønner i det hele tatt ikke hvordan byrådet tenker når de kan gjennomføre en slik operasjon. Det var ikke slik topplederavtalen var ment.  Jeg hører folk ute i byen si at denne saken stinker, og spør om dette egentlig dreier seg om urimelige venne-tjenester, topp-ledere i Oslo kommune i mellom. Det er det sikkert ikke grunnlag for.

Men de har selvsagt rett i at dette er særs urimelig. En ting er å diskutere fallskjermer, etterlønn, og sånt. Men dette er jo noe helt annet, og verre.

Topplederavtalene er innført etter forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Byrådet vil nå se på praksis knyttet til at åremålsansatte får beholde lønnen uten at det er begrenset til perioden som gjenstår av åremålsperioden. En slik gjennomgang skal naturligvis skje i samråd med partene, og eventuelle endringer tas opp i forhandlinger på vanlig måte.

Men dette er selvsagt ikke i motstrid til at bystyret må drøfte overordnede prinsipper for kommunens arbeidsgiverpolitikk. Det operative ansvaret for arbeidsgiverpolitikken er delegert til byrådet, men ansvaret ligger fortsatt i bystyret. En rekke saksområder er delegert til byrådet, men byrådets fullmakter må naturligvis følges av overordnede føringer fra bystyrets side. Arbeidsgiverpolitikken er ikke noe unntak i så henseende.

Forskjellen på stemmegivning for flertallet og mindretallet i finanskomiteen er at SV og Fr.P. mener at byrådet må fremme en sak for bystyret om prinsippene for kommunens topplederavtaler.  Bystyret kan ikke toe sine hender og si: ledelses- og lønnspolitikk får bli byrådets ansvar.