Offentlig styring

Partiboka

Partiboka

Jeg trodde at et regjeringsskifte skulle bety en annen politikk, men også en annen måte å styre landet på. Et mantra hos borgerligheta har jo vært at Ap i maktposisjon utnevner og ansetter sine egne i sentrale posisjoner. Partiboka har blitt et begrep, og Trond Giske brukes ofte som illustrasjon.  Det kan være riktig eller uriktig, men jeg forventer jo i alle fall da at Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringsposisjon opptrer annerledes. At det er samsvar mellom ord og handling.

Regjeringen oppnevnte i oktober i fjor et utvalg som skal foreslå tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget er sammensatt av 9 deltakere. Helt berettiget har mange stilt spørsmål ved hvorfor to grupper som opplagt har viktig kunnskap å bidra med ikke er representert: Representanter for ansattemiljøene og viktigst: brukerne/pårørende (f.eks. Norsk Forbund for Utviklingshemmede eller LUPE). Jeg skal la den diskusjonen ligge.

Men jeg spør meg: Hvorfor skal man partipolitisere et viktig utvalgsarbeid som dette? Hvorfor kan ikke slike utvalg være sammensatt på rent faglig grunnlag? Og for all del: i de fleste sammenhenger representerer brukererfaring faglighet, vel så mye som personer med høyere utdanning. Et fagutvalg utreder, uten å skjele til ideologi og partiprogrammer, og leverer selvsagt sin utredning til det politiske organ: regjering, departement, Stortinget, byrådet, bystyret osv. Så kan det naturligvis i noen utredningsutvalg være klokt med bred politisk forankring, men da må det nettopp være politisk bredde i sammensetningen.

Ikke bare blander regjeringen i denne saken sammen fag og politikk. De håndplukker også sine egne. 3 av utvalgets 9 medlemmer er partipolitisk oppnevnt, men kun fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Utvalgsleder Osmund Kaldheim (bildet), Sissel Stenberg og Rune Øygarden hadde alle partiboka i orden. Om Fr.P. og Høyre ønsker å vite hva partimedlemmer mener finnes det kanskje bedre løsninger enn å putte den inn i et offentlig fagutvalg? Jeg synes dette er uklokt.

Kommentarer   

#1 Alf Anvedsen 05-01-2015 09:36
Sammensetningen av Kaldheim-utvalg et senker forventningene til arbeidet det skal gjøre.
#2 Mette 05-01-2015 10:29
Det aller mest ukloke er å utelate de som faktisk vet noe om saken til fordel for folk som da berettiget kan mistenkes å kun være galleonsfigurer . De får et verv til å plassere på CV'en, men det har da aldri vært hensikten med utvalget.

Eller?
#3 Elfinn Færevåg 06-01-2015 09:34
Det kan bety at utvalget skal følge opp en politisk målsetting - under skinn av å styrke rettighetene til personer med utviklingshemmi ng. Det skal bli interessant å se om utvalget går i retning blå-brunt eller om det er et ærlig stykke arbeid som skal gjøres, tross sammensetningen .
#4 Annette Aker 06-01-2015 10:50
Så forbaska typisk norskt! Ikke innvolver hverken de som skal bruke systemet eller brukerne selv! Er jo ikke vits i det, når de er landets beste bessewissere selv!
#5 Randi Olsen 06-01-2015 14:26
På samme måten som om hva hvis:

Banknæringen skulle diskuteres, uten representanter fra banknæringen.

At utdanningssekto ren skulle diskuteres, uten representanter fra utdanningssekto ren.

At flysikkerhet skulle diskuteres, uten representanter fra flynæringen.

Akkurat som forsvaret skulle diskuteres, uten representanter fra forsvaret.

Akkurat det samme prinsippet!!

STÅ PÅ.

You have no rights to post comments