Offentlig styring

Bystyrets finanskomite anbefaler enstemmig mitt forslag om sosialt entreprenørskap

Finanskomiteen vedtok i går, med noen språklige tilpasninger, enstemmig å anbefale bystyret å vedta mitt forslag om sosialt entreprenørskap. Disse forslagene vil trolig derfor vil bli enstemmig vedtatt i førstkommende bystyremøte:

1. Byrådet bes utarbeide en strategi for hvordan Oslo kommune skal bli en foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester.

2. Byrådet bes arbeide for økt intraprenørskap i kommunens egen tjenesteproduksjon og gjennom dette fremme en kultur for innovasjon, opplæring og aktivitet blant kommunens ansatte.

3. Bystyret ber byrådet legge til rette for at Oslo kommunes virksomheter er positiv til deltakelse i forskningsprosjekter i samarbeid med sosiale entreprenører.

4. Byrådet bes ta initiativ til en dialog med Innovasjon Norge om etablererstipend og lån til bærekraftige ideer fra sosiale entreprenører.

5. Byrådet bes legge til rette for sosialt entreprenørskap i skolen gjennom aktiviteter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo.

6. Byrådet bes stille seg positiv til at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for sosialt entreprenørskap.

Jeg er naturligvis svært fornøyd med et slikt resultat av mitt initiativ. Dette skal bli svært bra.


Kommentarer   

0 #1 Bitten Schei 12-02-2015 08:07
Gratulerer! Godt jobbet. Utfordringen og kritisk suksessfaktorer er at innovasjoner må komme nedenfra. Det krever at aktørene ( de sosiale entreprenørene ) involveres i utviklingsprose ssene og tiltakene.
+1 #2 Katinka Greve Leiner 12-02-2015 14:46
Veldig bra, nå gjelder det å få en rask strategiprosess slik at kommunen kommer raskt til handlinger!
0 #3 Thomas Doull 15-02-2015 12:00
Flott jobbet!! Ser frem til en lovende fremtid for alle som vil bli berørt av sosialt entreprenørskap!

Vi i Monsterbedrifte n er klare for oppdrag.

Stå på!

Legg til kommentar