Offentlig styring

Oslo kommune: Økonomisk overskudd, tjenestemessig underskudd

Oslo kommune: Økonomisk overskudd, tjenestemessig underskudd

Jeg skjønner at et børsnotert selskap måler resultatet i overskudd, men Oslo kommune?

Byrådet har i dag sendt ut en pressemelding hvor de skryter av at Oslo kommune for i fjor hadde et regnskapsmessig overskudd på 185 millioner. Javel, sier jeg, sånn måles sikkert et selskap på Oslo Børs, men antar at byrådet/kommunen først og fremst skal vurderes i forhold til de mål som er satt for de tjenester kommunen skal levere til byens innbyggere.

Når terskelen for å få sykehjemsplass er altfor høy, når barnevernet ikke har tilstrekkelige ressurser til å følge opp barn som blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, eller - som mitt andre bloggoppslag i dag - bostedsløse som akutt trenger en seng for natta blir avvist pga plassmangel, ja da synes jeg ikke er det er mye å skryte av at byrådet kan sette penger på bok.

Kommentarer   

+3 #1 Tine Marit Baugstø 21-03-2015 15:53
Dette er direkte latterlig! Har vært med og kjempet for å bevare et meget velfungerende dagsenter for halvannet år siden. Pengene bydelen (trodde) de sparte på dette var lommerusk i forhold til disse millionene i overskudd. Undres forresten på hvor disse millionene nå tar veien.

Legg til kommentar