Offentlig styring

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Oslo kommune: Mer offensiv for heltid og faste stillinger?

Hver 3. ansatte i Oslo kommune jobber deltid.

Oslo bystyre vedtok for halvannet år siden at «Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger», men intet skjedde og bystyret måtte før jul gi nytt pålegg til byrådet: «Byrådet bes igangsette et forprosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger». Byrådet har nå sendt fram en redegjørelse til bystyret. 

Der skriver byrådet blant annet: "Siden årsakene til deltid blant annet knyttes til arbeidstidsordninger innebærer det at løsningene også kan ligge der, eksempelvis ved å forsterke ansattes muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon. Byrådet har igangsatt en rekke tiltak, både sentralt og lokalt, for at flest mulig av dem som ønsker det skal kunne arbeide i hel stilling. Gjennom å anvende arbeidsmiljølovens bestemmelser, tariffavtalte ordninger og andre typer virkemidler, arbeider kommunen for å øke antall heltidsstillinger. Stortingets vedtak om mer fleksible arbeidstidsbestemmelser vil lette dette arbeidet.

I det følgende gjøres det først rede for relevante bestemmelser til arbeidet med å legge til rette for at flere arbeider i hele stillinger og dernest aktuelle bestemmelser for at flere arbeidstakere får fast ansettelse."

Følg link nedenfor. Jeg tar gjerne i mot innspill til mulige initiativ/forslag jeg bør fremme ved behandlingen i finanskomiteen og bystyret.

Kommentarer   

+4 #1 Lars Olav Winjum 24-04-2015 09:51
Få det inn i tariffavtalen at virksomheten skal bygges på " Hele,faste, stillinger " slik har vi det i Buss-Bransjen. Det er på høy tid at også Oslo Kommune har en personalpolitik k som er akseptabel
+1 #2 Siri Sætre Follerås 24-04-2015 14:43
Våre tillitsvalgte har et høyt fokus på dette om dagen, men stramme budsjetter setter stopper for hele stillinger. Det er ikke kommunen som har en offensiv politikk for hele faste stillinger, det er det Fagforbundet som har.
+2 #3 Marion Haave 24-04-2015 20:41
Bruk den nye loven om retten til økt stilling i henhold til det den ansatte faktisk har jobbet i 2014. Har en stilling i 50% men jobbet 100% kan rette krav om 100%. Håper dere lykkes.

You have no rights to post comments