Offentlig styring

Byråd og forvaltning må respektere de demokratiske prosesser

Byråd og forvaltning må respektere de demokratiske prosesser

Kan ikke be politiet kaste ut beboere mens saken ligger i bystyret til behandling.

Bjørnar Moxnes (Rødt), Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne) og Ivar Johansen (SV) har på vegne av våre tre partiet sendt fram følgende forslag til behandling i bystyret:

1. Byrådet bes utrede muligheten for å etablere et byøkologisk kultur og samfunnshus i Pilestredet 84 B og fremme sak om dette.

2. Dagens beboere får bli i Pilestredet 84 B til muligheten er utredet, eller lokalene må fravikes for snarlig realisering av kommunens egne planer for bygget.

Forretningsutvalget besluttet mandag at forslaget sendes byutviklingskomiteen, som forbereder og innstiller overfor bystyret.

Et viktig grunnprinsipp i Oslo bystyre – som på Stortinget – er at forvaltningen og byrådet respekterer den demokratiske beslutningsprosess. I en stor kommune som Oslo har byens øverste folkevalgte organ, bystyret, selvsagt delegert mye til byrådet og forvaltningen innenfor overordnede føringer gitt av bystyret.

Oslo kommune, ved Boligbygg, har innhentet Namsrettens kjennelse på at beboerne kan kastes ut. Men jeg forventer at byrådet og Boligbygg forholder seg lojalt til det som skjer i bystyret, og derfor ikke benytter seg av en slik kjennelse mens saken behandles i bystyret.

Kommentarer   

+1 #1 Vibeke Aamodt 20-05-2015 20:09
Jeg håper virkelig at disse ungdommene får bli i huset. Og at dette blir starten på et byøkologisk kultur og samfunnshus for og med oss i bydelen og andre interesserte, på tvers av alder og generasjoner. Et flott initiativ, til glede for alle oss som daglig bruker Stensparken. I fem-seks år har dette vært et tomt spøkelseshus, nå er det fullt av liv og aktivitet! La ungdommene få bli!

You have no rights to post comments