Offentlig styring

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Hvorfor ikke i større grad spille på, og utnytte, kompetansen til kommunens egne ansatte?

I fjor brukte Oslo kommune 1,5 milliarder kroner til private konsulenter for å løse ulike oppgaver hvor - i mange tilfeller - den beste utredning, kunne vært foretatt av kommunalt ansatte med spisskompetanse. Det ville blitt løsninger forankret i den kommunale virkelighet. Og ikke minst: mens eksterne konsulenter kommer kjapt inn og forsvinner fort ut blir kommunens egne ansatte værende. Deltakelse fra kommunens ansatte i utviklingsprosjekter øker derfor den langsiktige kompetansen til kommunens ansatte.

Selvsagt må kommunen kjøpe seg spisskompetanse på områder der kommunen mangler denne, og ofte kan det også være nyttig å få eksterne til å titte på kommunen sett med eksterne øyne. Men i et langsiktig perspektiv kan det være klokt å øke ansattes kompetanse, framfor å gjøre seg avhengig av rådyre private konsulenter.

Her føler jeg at det ofte dreier seg om å gå over bekken etter vann. De kommunalt ansatte sitter med en solid kompetanse og erfaring som det er overraskende at det borgerlige flertallet ikke ønsker å utnytte på en bedre måte.

Kommentarer   

0 #11 Johanna Farran 10-06-2015 12:38
Sjekker man faktisk ved ansettelse hvilken kompetanse søkeren har?! Er de udugelig alle sammen, eier ikke kommunen skam? At de som jobber der fast ikke føler dette som ydmykende skjønner ikke jeg, flaut
0 #12 Bjørnsteve Halvorsen 10-06-2015 12:45
I Tromsø skulle en bygning males og man innleide et konsulentfirma til å bestemme fargen. De kom frem til at fargen skulle være - grå. Om de hadde malt i samme fargen som tidligere kunne beboerne fått 100.000 til utsmykning av eiendommen. Da ville man hatt et levende samfunn fremfor et med konsulentspøkelser.

Trenden med 'eksterne tilbydere' finnes til og med i mitt lille sameie. Småting kan få en skrekkelig pris, men det er et annet aspekt, som også Ivar Johansen peker på - de 'eksterne' kommer inn, gjør en jobb og forsvinner, mens de med nærhet til oppgavene ser andre ting som også må rettes på, rutiner som bør forbedres, kort sagt; kompetanse.
0 #13 Anette Eggan Laskemoen 10-06-2015 21:55
Det er veldig sjeldent jeg er SÅ TIL DE GRADER ENIG! Det første man burde starte med er en evaluering av lederne fra bunnlinja. En evaluering som kan få luket ut lite egnede ledere. Det finnes flust av fagfolk, reflekterte ansatte og gode idéer i kommunens egne rekker. Innleide konsulenter og midlertidige ansatte fra bemanningsbyråe r fører til at oversikten og ansvaret blir stykkevis og delt. Jeg mener så mye om denne praksisen at jeg nesten renner over!
0 #14 Gunn Pound 10-06-2015 21:56
Enig. Hvorfor kan ikke kommunen holde unna de private aktørene ? Utredninger må gjøres av kommunens egne ansatte. Skikkelig høyrepolitikk er dette. Viktig å få luket ut uegnede ledere og man trenger ikke eksterne private konsulenter til dette. De beste konsulentene er arbeidstakerne på gulvet. De opplever lederne og de opplever hva som fungerer godt og dårlig. Lytt til dem. Eksterne konsulenter kjenner ikke de interne bedriftsforhold ene.
0 #15 Bodil Bjørberg 10-06-2015 21:59
Ja hva har egentlig stat og kommune brukt på store prosjekter som har kostet skjorta? Tenker på t-banen i Oslo, NAV og andre offentlige it-prosjekter som aldri har kommet i full bruk etter mange år. Konsulenter er grisedyre, og de har tydeligvis ikke kompetanse - eller kanskje bare skal melke det offentlige for det de kan ettersom dette tydligvis er normen?
0 #16 Jon Egil Brekke 10-06-2015 22:03
Å leie konsulenter er ofte en måte å si "dette vil vi ikke ha greie på". Ofte blir både bestillinga og resultatet deretter.
0 #17 Erlend Helljesen 10-06-2015 22:08
De tror det er bedre å sparke egne medarbeidere, og deretter leie inn langt dyrere private konsulenter.
0 #18 Hans-Jørgen Hedels 10-06-2015 22:09
Fordi blå blå ønsker å overføre midler fra offentlig til privat sektor. Spørsmålet om hva som er best/utnytter samfunnets resursser er fullstendig uten interesse for blå blå - det dreier seg først og fremt å skape bonanza i privat sektor - "Næringsvennlig " kalles politikken."Ska pe gode forhold for omstilling og nye arbeidplasser"- er et annet navn.
0 #19 Bjørn Ursfjord 13-06-2015 19:29
Eller ansette egne konsulenter i fast stilling og lage nye arbeidsplasser? Så ville de spare NAV for like mye arbeidsledighet strygd, inkl administrasjon etc; som det ville koste å opprette stillingen.

Legg til kommentar