Offentlig styring

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Oslo kommune: 1,5 milliard til private konsulenter

Hvorfor ikke i større grad spille på, og utnytte, kompetansen til kommunens egne ansatte?

I fjor brukte Oslo kommune 1,5 milliarder kroner til private konsulenter for å løse ulike oppgaver hvor - i mange tilfeller - den beste utredning, kunne vært foretatt av kommunalt ansatte med spisskompetanse. Det ville blitt løsninger forankret i den kommunale virkelighet. Og ikke minst: mens eksterne konsulenter kommer kjapt inn og forsvinner fort ut blir kommunens egne ansatte værende. Deltakelse fra kommunens ansatte i utviklingsprosjekter øker derfor den langsiktige kompetansen til kommunens ansatte.

Selvsagt må kommunen kjøpe seg spisskompetanse på områder der kommunen mangler denne, og ofte kan det også være nyttig å få eksterne til å titte på kommunen sett med eksterne øyne. Men i et langsiktig perspektiv kan det være klokt å øke ansattes kompetanse, framfor å gjøre seg avhengig av rådyre private konsulenter.

Her føler jeg at det ofte dreier seg om å gå over bekken etter vann. De kommunalt ansatte sitter med en solid kompetanse og erfaring som det er overraskende at det borgerlige flertallet ikke ønsker å utnytte på en bedre måte.