Offentlig styring

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling ikke tilstede

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling mangler

Jeg er skremt over Oslo kommunes tilsyn med sine leverandører: Gir korreks til varslere for å ikke bruke en rutine som ikke er tilstede.

De ansatte som varslet om kritikkverdige forhold i det private hjemmehjelpfirmaet Attendo, får nå kritikk av Oslo kommune. De ansatte varslet om ulovlig mye overtid og dårlig stell av de eldre. Etter flere artikler i Fri Fagbevegelse om saken, og etter initiativ fra min side overfor byrådet, gransket Oslo kommune firmaet, og fant kritikkverdige forhold. Men varslerne i selskapet får ikke ros av kommunen – tvert imot. Kommunen kritisererer de ansatte, og skriver at de burde varslet internt.

Sånn forholder altså Oslo kommune seg. Men Arbeidstilsynet, som parallelt har gjennomført tilsyn hos Attendo Omsorg AS Hjemmetjeneste, registrerer en helt annen virkelighet. De skriver:

"Virksomheten registrerer hovedsaklig overtidsbruk og sykefravær som avvik. Utover dette har ikke Attendo hjemmetjenester AS noen formell avviksregistrering som kan sies å dekke arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø-og sikkerhet.

De ansatte kjenner ikke til noen formelle veier å melde avvik på eller varsling utover direkte kontakt med daglig leder og/eller verneombud. Dette er ikke tilstrekkelig for en virksomhet med skiftarbeid hvor de ansatte jobber hovedsaklig ute hos brukerne. Det er heller ikke mulig å melde avvik eller levere varsling anonymt gjennom eksisterende kanaler.

I tilsynet ble det bekreftet at regionledelse i Attendo ikke var kjent med situasjonen i hjemmetjenesten og at ingen avvik ble formidlet til overordnet ledelse. Dette kunne vært unngått hvis virksomheten hadde klarere avviksrutine som er kjent for alle ansatte.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler rutine for avvikshåndtering i arbeidsmiljøspørsmål. Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine."

Der Oslo kommune altså kritiserer ansatte for ikke å melde avvik internt, påpeker Arbeidstilsynet at Attendo mangler tilfredstillende rutiner for at ansatte kan varsle om avvik.

Kommentarer   

0 #1 Anders Arntzen 19-06-2015 19:20
Melding nr. 2 idag.(siste!)
Jeg synes man bør kunne varsle om feil alle steder. En bør kunne forvente at de det varsles om, og deres sjefer, håndterer et slikt varsel på en fornuftig måte. Å forvente at de skal være takknemlige hvis de står med buksene nede, det er nok for meget forlangt.
Men i en slik prosess trenger nok alle parter et visst vern, kall det omsorg.
Det å varsle er problematisk og vil uansett regelverk være det. Og det vil nesten alltid være en belastning for varsleren. I beste fall dummer han seg ut. I verste fall pirker han i en verkebyll.
+1 #2 Kjella Aasheimowitch 19-06-2015 20:30
Hvor mange slike saker skal påvises før disse fratas muligheten til å drive hjemmetjenester /sykehjem??
+3 #3 Inger Karlsen 19-06-2015 20:33
Her tar man budbringer istedenfor å være ansvarlig og ta de som bryter regelverket. Når ikke er det offentlige tar sitt ansvar så sender man ut noen signaler om at det er greit å bryte loven bare anbudet er billig nok. Er det slik vi ønsker at framtidens eldreomsorg skal bli. Alt skulle jo liksom bli så mye bedre med konkurranseutse tting.
0 #4 Sissel Hell 19-06-2015 20:34
Det blir værre - før det kollapser! Inklusive flere sykemeldte ansatte..
0 #5 Thea Irene Brox Rasmussen 19-06-2015 20:36
... og flere tause, Inger og Sissel! "Det ingen vet, har ingen vondt av"! Slik vil de ha det. Konservative liberalister har da aldri gått i bresjen for rettigheter for noen ansatte, tvert i mot! Konkurranseutse tting er ikke noe annet enn å sette folk opp mot hverandre! Logisk! Effektivt splitt og hersk!
+2 #6 Bjørn Bjøro 20-06-2015 05:53
Jeg har stor forståelse for at Oslo kommune går løs på varslerne av den systematisk ulovlige og uforsvarlige forholdene, selv når Arbeidstilsynet konstaterer at det ikke var på plass system for håndtering av avvik.

Min forståelse er ut fra at Oslo kommune som innkjøper ikke hadde sørget for at slikt avvikssystem var på plass og fungerte. Dermed ville Oslo kommune ha innrømmet sin egen feil. Og det ville ikke Oslo kommune.

Da er det bedre å kritisere varslerne, som objektiv må sies å ha gjort en særdeles fortjenestefull innsats, også for Oslo kommunes brukere av tjenestene.

Det er for øvrig ikke første gang Oslo kommune går ut mot berettiget varsling. Og det også i tilfelle der det har vært varslet lojalt oppover. Kommunen har søkt etter argumenter i saker for å plage varslere, og skremme andre fra å varsle.

I et tilfelle ved lojal varsling i linje oppover, ble varsleren senere uberettiget anklaget for voldtekt, og av Oslo kommune krevd tiltalt og straffet i et tvers gjennom useriøst opplegg der Oslo kommune også sørget for å forspille bevis. Oslo kommunes agering gjorde ham arbeidsufør.

I et annet tilfelle av varsling oppover i linje, etter at etatsledelse og byrådsavdeling ikke hadde brydd seg om å gjøre tiltak mot livstruende forhold, sørget Oslo kommune for å møte de 4 varslerne med tjenestepåtale.

Når det varsles om alvorlige nok forhold, og særlig når det innebærer kritikk - direkte eller indirekte - mot tilstrekkelig høyt nivå i Oslo kommune, er varslere blitt møtt med tiltak som er egnet til å skremme andre fra å varsle.

Det er i denne sammenheng jeg har forståelse for Oslo kommunes kritikk av varslerne i Attendo-saken. Det gjorde nemlig en grunnleggende "feil": De utfordret en useriøs opptreden fra Oslo kommune. Det skulle de altså ikke gjort. Signalet fra Oslo kommune er: Hold kjeft om hva som kan slå tilbake på Oslo kommune.

Da er det bra at varslerne får støtte fra fagforening og at Ivar bidrar til å belyse saken enda mer.

For vi bør ikke ha det slik.
0 #7 Bente Bjorg 20-06-2015 10:46
Privatiseringsi veren skyldes ikke at det offentlige driver for dårlig - det skyldes at vi har latt noen enkelpersoner i samfunnet vårt grabbe til seg alt for mye av de verdiene som skapes i fellesskapet... Nå vet de ikke si arme råd hvordan de skal få investert kapitalen sin for å få størst og sikrest mulig avkastning...De t meste er jo usikkert for de som driver med spekulasjon - og slik bør det være....Men offentlig virksomhet - slik vi har bygd den opp gjennom generasjoner og i solidaritet - og som alle har behov for og ser som viktig - det er TRYGGE investeringer for "samfunnsiglene " - og Liberalist-regj eringen støtter opp: Når det regner på Kapitalistene /Velferdsprofit ørene...drypper det ikke så rent lite på svikefulle politikere - ser det ut for! Dette er PIRATISERING og ran av fellesskapet... Men det vet jo alle
0 #8 Ragnhild Hoggen 21-06-2015 11:13
Skulle være mulig å la det offentlige forbedre sine tjenester hvis de gies tilstrekkelige økonomiske midler! Virker som å privatisere, er en måte å unngå å satse de nødvendige ressursene, som trenges for å få et godt offentlig tjenestetilbud! Resultatet av privatiseringen blir gjerne ennå dyrere for det offentlige, og tjenesten blir dårligere for den vanlige borger, mens de bemidlede kan kjøpe de tjenestene de ønsker og har behov for.
0 #9 Astrid Paulsen 21-06-2015 11:50
Arbeidstakere skal visst knebles mer og mer i dette konkurranse samfunnet..... Og de mektige turer fram, endog med støtte fra Oslo kommune. Usmakelig! Tror det blir mer og mer av denslags i framtiden om ikke STERKE motkrefter reiser seg snart!
0 #10 Tom Just 21-06-2015 17:56
Det er ikke vi skattebetalere som har 'spart' penger på dette. Men Attendo's eiere. Pengene er forlengst i skatteparadisen e. Opprørdende!

Legg til kommentar