Offentlig styring

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling ikke tilstede

Oslo kommune om Attendo: Varslere burde varslet internt. Arbeidstilsynet: rutiner for avviksvarsling mangler

Jeg er skremt over Oslo kommunes tilsyn med sine leverandører: Gir korreks til varslere for å ikke bruke en rutine som ikke er tilstede.

De ansatte som varslet om kritikkverdige forhold i det private hjemmehjelpfirmaet Attendo, får nå kritikk av Oslo kommune. De ansatte varslet om ulovlig mye overtid og dårlig stell av de eldre. Etter flere artikler i Fri Fagbevegelse om saken, og etter initiativ fra min side overfor byrådet, gransket Oslo kommune firmaet, og fant kritikkverdige forhold. Men varslerne i selskapet får ikke ros av kommunen – tvert imot. Kommunen kritisererer de ansatte, og skriver at de burde varslet internt.

Sånn forholder altså Oslo kommune seg. Men Arbeidstilsynet, som parallelt har gjennomført tilsyn hos Attendo Omsorg AS Hjemmetjeneste, registrerer en helt annen virkelighet. De skriver:

"Virksomheten registrerer hovedsaklig overtidsbruk og sykefravær som avvik. Utover dette har ikke Attendo hjemmetjenester AS noen formell avviksregistrering som kan sies å dekke arbeidsmiljøspørsmål/ helse, miljø-og sikkerhet.

De ansatte kjenner ikke til noen formelle veier å melde avvik på eller varsling utover direkte kontakt med daglig leder og/eller verneombud. Dette er ikke tilstrekkelig for en virksomhet med skiftarbeid hvor de ansatte jobber hovedsaklig ute hos brukerne. Det er heller ikke mulig å melde avvik eller levere varsling anonymt gjennom eksisterende kanaler.

I tilsynet ble det bekreftet at regionledelse i Attendo ikke var kjent med situasjonen i hjemmetjenesten og at ingen avvik ble formidlet til overordnet ledelse. Dette kunne vært unngått hvis virksomheten hadde klarere avviksrutine som er kjent for alle ansatte.

Under tilsynet kom det frem at virksomheten mangler rutine for avvikshåndtering i arbeidsmiljøspørsmål. Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine."

Der Oslo kommune altså kritiserer ansatte for ikke å melde avvik internt, påpeker Arbeidstilsynet at Attendo mangler tilfredstillende rutiner for at ansatte kan varsle om avvik.