Offentlig styring

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Bruk stemmeretten. Sett sammen ditt bystyre

Du kan nå forhåndsstemme over hele byen.

Jeg har stilt meg til disposisjon for 4 nye år i folkets tjeneste.

Å være i folkets tjeneste forplikter også på arbeidsstil, noe jeg prøver å si noe om i denne artikkelen i Aftenposten.

Den selvoppnevnte rollen som Osloombudet er bare et av mine virkemidler i denne sammenheng. Min Dagbladet-artikkel forleden dag hvor jeg oppfordrer til mer ulydighet og mer opprør forteller vel også mye om hva jeg står for.

Men det er bloggen min som forteller mest om hva jeg står for, hva jeg er opptatt av, og hvordan jeg arbeider som folkevalgt.

Om du ønsker jeg skal fortsette i Oslo bystyre tar jeg gjerne i mot din stemme. Her kan du lese hvordan du endrer stemmeseddelen og gir personstemmer.

Les mer nedenfor.

 

Velg riktig parti

Ofte snakkes det om "bortkastede" stemmer, og velgere sier de ikke finner noe parti som passer. Som en ytring fra innbyggerne kan aldri noen stemme på en partiliste være bortkastet, selv om det reelt har mening å si at det er klokt å stemme på et parti som er innenfor rekkevidde av mulighet for representasjon. Ingen finner partilister hvor man er enig i absolutt alt. Men det gjelder å se på helhetssynet og de store linjer.

Min klare anbefaling er at du bør stemme på SV. Oslo trenger et systemskifte.

Demokratisk å la velgerne også avgjøre personvalget

Flere av partiene i Oslo har tatt et riktig valg: De overlater til velgerne å bestemme hvilke personer som skal velges inn i bystyret. Noen har gjort dette ved å kumulere færre kandidater enn de får inn, mens andre har kumulert mange flere enn de får inn. Resultatet er i begge tilfeller det samme: Du får større makt.

For SVs del betyr det at partiet har forhåndskumulert 10 kandidater, men har i dag 4 representanter i bystyret. Det blir da opp til velgerne, gjennom personstemmene å avgjøre hvem av de 10 som skal inn i bystyret og om jeg fortsatt skal stille opp i folkets tjeneste. Og den innflytelsen har du uansett hvilken partliste du bruker.

Du kan sette kryss ved enkeltkandidater som du har særlig tro på på din partiliste, og sånn sett gi vedkommende en ekstra personstemme. Uansett hvilken partiliste du bruker kan du i Oslo føre opp inntil 14 enkeltpersoner fra andre lister på den partilisten du bruker. Dermed gir du disse en større mulighet til å komme inn i bystyret.

Personer kan relativt ofte bety vel så mye som parti

Ved de interne prosesser i bystyret erfarer jeg at personer ofte betyr mer enn parti. Relativt ofte får saker en god løsning gjennom samarbeid og allianser på tvers av partiskillelinjene. Dette ved at bystyrerepresentanter som er opptatt av samme sak eller tema finner hverandre. Er du derfor opptatt av bestemte saksområder oppfordrer jeg deg å sette sammen «ditt bystyre» ved å gi personstemmer til kandidater som du mener kan gjøre en hederlig jobb for den saken du er opptatt av.

På den valgliste jeg leverer har jeg ført opp flere kandidater fra andre partiers lister. Kompetanse og klokskap følger ikke nødvendigvis partigrenser. Bruk den muligheten du også.

Jeg stiller til valg

Jeg har stilt meg til disposisjon for 4 nye år i folkets tjeneste.

Å være i folkets tjeneste forplikter også på arbeidsstil, noe jeg prøver å si noe om i denne artikkelen i Aftenposten.

Den selvoppnevnte rollen som Osloombudet er bare et av mine virkemidler i denne sammenheng. Min Dagbladet-artikkel forleden dag hvor jeg oppfordrer til mer ulydighet og mer opprør forteller vel også mye om hva jeg står for.

Men det er bloggen min som forteller mest om hva jeg står for, hva jeg er opptatt av, og hvordan jeg arbeider som folkevalgt.

Om du ønsker jeg skal fortsette i Oslo bystyre tar jeg gjerne i mot din stemme.

Her kan du lese hvordan du endrer stemmeseddelen og gir personstemmer.

Kommentarer   

+7 #1 Thomas Sandvik 13-08-2015 08:46
Jeg skal stemme SV i år, som ved forrige valg. Jeg kommer også til å sette et ekstra kryss ved Ivars navn, han er en person hele Oslo fortjener å få i bystyret.
0 #2 Elin Gjelsten 27-08-2015 06:16
SV + ekstrastemme til Ivar
0 #3 Terje Enger 14-09-2015 13:06
Jeg ønsker deg lykke til Ivar, selv om jeg pga bosted ikke kan stemme på deg. Vi trenger deg alle sammen som idébank og inspirator
Terje

Legg til kommentar