Offentlig styring

En tydelig ny kurs for Oslo

En tydelig ny kurs for Oslo

I dag kl. 11.00 underskrives den politiske plattformen for byrådssamarbeid mellom Ap, MDG og SV på Østmarkssetra.

For min del setter jeg blant annet pris på disse punktene:

- Jobbe for å fjerne ufrivillig deltid og for å etablere en heltidskultur i Oslo kommune

- Gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden

- Byrådet vil gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes

- Skolene skal få større frihet til selv å vurdere hvilke metoder og kartlegginger som er best egnet i det pedagogiske arbeidet

- Ansette minst 200 nye lærere i Osloskolen utover det som trengs for å dekke det økende elevtallet

- Innføre to barnehageopptak i året med rett til plass

- Stoppeklokkene i hjemmetjenesten skal fjernes og erstattes av en tillitsreform

- Forsøkskommune for heroinassistert behandling, opprette overdoseteam og utvide ordningen med sprøyterom

- Gradvis innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1 – 4 trinn

- Fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen

- Bygge ut offentlig organiserte velferdstjenester og dermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene

- Tydeliggjøre at ansatte skal ha mulighet til å uttale seg om forhold på egen arbeidsplass

Dette bare som en liten smakebit. Les hele erklæringen og vurder selv. Og; jeg er fra dag 1 tilgjengelig for alle som har synspunkter, ideer eller forslag. Jeg er i folkets tjeneste.

Kommentarer   

0 #11 Rolf Solvang 20-10-2015 16:59
Svikter det nye byrådet i Oslo de fattige? Byrådserklæring en inneholder noen ord som "utjevning av ulikhet" og "bedre velferdsordning er", men det er ikke et ord om mer penger til de fattige. " Vi skal gjøre vår del av jobben for å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene i Oslo slik at alle får like muligheter. Arbeid er vårt viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom og ulikheter. Byrådet vil legge til rette for at flest mulig får et godt fotfeste i arbeidslivet gjennom å legge til rette for opplæring, språkutvikling, kvalifisering og aktive tiltak."
De fattiges krav er at ingen i Oslo skal ha mindre å leve for enn det SIFOs standardbudsjet t finner at man må ha for å kunne kjøpe det aller nødvendigste for å leve et anstendig liv i Norge. Dette er en forutsetning som må på plass før politikerne begynner å bekjempe fattigdommen i kommunene.
Ingenting i byrådserklæring en tyder på at det nye byrådet i Oslo ønsker å si "A" for å begynne å avskaffe fattigdommen i Oslo. Tvert i mot er det mange henvisninger til Arbeidslinja, som er det stikk motsatte av Velferdslinja. Med arbeidslinja kan politikerne bekjempe arbeidsledighet en blant arbeidsløse arbeidsføre, fattigdomsbekje mpelsens første bud er rettighetsfeste t adekvat minsteinntekt til alle som ikke er klare for arbeidsmarkedet og alle som arbeidsmarkedet ikke har arbeid til!

Legg til kommentar