Offentlig styring

Første forskeranalyse av høstens kommunevalg i Oslo

Første forskeranalyse av høstens kommunevalg i Oslo

Valgdeltakelsen i kommunevalget i Oslo 2015 var 63 prosent.

Analysene av valget viser at det er betydelige forskjeller i valgdeltakelse mellom hovedstadens bydeler:

Bydelene vest i ytre by har høyere deltakelse enn bydeler i sentrum og i Groruddalen. Det er en tendens til at velgerne i bydeler med lav valgdeltakelse i stor grad stemmer på Arbeiderpartiet, mens Høyre gjør det godt i bydeler med høy deltakelse.

Arbeiderpartiet ville sannsynligvis fått flere stemmer hvis valgdeltakelsen hadde vært jevnere i bydelene, men dette ville ikke gi vesentlige endringer i bystyrets sammensetning.

Legg til kommentar