Offentlig styring

Bombe under 30 års styringstenkning: New Public Management legges i graven

Bombe under 30 års styringstenkning: New Public Management legges i graven

Dyrere og dårligere offentlig sektor er hovedkonkonklusionen på to internationalt anerkendte forskeres evaluering af styringsmetoden New Public Management. Hood og Dixon har studeret engelske erfaringer og konklusionen er opsigtsvækkende, skriver professor Jacob Torfing.

”Så hvad kan vi konstatere efter tre årtier med NPM reformer? Det korte svar er højere omkostninger og flere klager.” Det er den opsigtsvækkende konklusion som to af verdens mest anerkendte forskere i New Pulic Management kommer med i en ny bog. I 1991 gav Christoffer Hood den nye forvaltningspolitiske reformbølge, der søgte at øge den offentlige sektors effektivitet gennem markedsgørelse, præstationsledelse og nye informationsteknologier, navnet ’New Public Management’ (NPM).

Nu har Hood og Dixon undersøgt, hvorvidt NPM-reformerne i Storbritannien gennem de sidste 30 år rent faktisk har indfriet løftet om at skabe en offentlig sektor, der fungerer bedre og koster mindre. Konklusionerne er udkommet i en ny bog, hvor forfatterne på baggrund af grundige statistiske analyser og forsigtige vurderinger som de første i verden kommer frem til en samlet empirisk vurdering af de nationale konsekvenser af NPM.

Ved et gensyn 30 år efter Moderniseringsprogrammets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. Du genkender muligvis dele, der lige så godt kunne være skrevet i dag.

Resultatet er klart. NPM har fejlet i sin bestræbelse på at skabe mere effektivitet og kvalitet."

Kommentarer   

+2 #1 Eilev Groven Myhren 31-12-2015 09:17
Svært bra. Spørsmålet er korleis vi får AP til å snu i den saka. Dei har ho stappa forvaltninga med NPM-folk frå øvst til nedst, i alle etatar - frå universitet via skoleverk til helsevesen, og den gjengen går ikkje frivillig frå stillingane sine.
0 #2 Arne Hovland 31-12-2015 09:47
NPM har over tid vist seg som eit svært dårleg styringssystem for offentleg sektor. Dette har stått klart for dei fleste som har kunna sett det på nært hald i det daglege. Når til dømes lærarar skal rapportere på 2-300 ulike mål for elevar i starten av barneskulen seier det seg sjølv at ressursar vert flytt frå det primære;undervi sning, og over til byråkrati. På same måte når det vert lyst ut anbod på oppgåver med ein makspris på 50 000, og det vert brukt 30-40 arbeidstimar berre på å utforme anbodet, og deretter like mykje frå anbodsgjevar for å rekne på det. I tillegg så har vi sett eit anna eksempel som er tilbakevist; drizzle-effekte n som seier at skattelette for dei rike vil føre til auka aktivitet gjennom reinvestering. Også dette er meir eller mindre "mumbo-jumbo" eller nytale. Lite realitet, men ideologisk tankespinn som stenger for rasjonell vurdering og kritikk rundt politiske prioriteringar.
+1 #3 Trude Sletteland 31-12-2015 10:22
Det er en gåte at ikke styresmaktene har sett dette. Dette er den moderne Keiserens nye klær. Alle ser at det er en pinlig, tom affære, unntatt de som har den på.
0 #4 Nina Langfeldt 01-01-2016 17:15
Beste nyhetene jeg har lest på lenge. Betyr dette vi kanskje ser en slutt på det nyliberalistisk e styringstyranie t der man blir manipulert av en haug med maktsyke NPM-tyranner som ikke gir opp før man danser etter deres pipe??
+1 #5 Lars Andersson 05-01-2016 22:10
Det var faktiskt det kongelige norske Arbeiderpartiet som innførte Helseforetaksre formen. Den verste avarten av New Public Management. Som det ikke var nok videreførte de NAV-reformen og Samhandlingsref ormen. Samtlige reformer er feilslåtte. Likevel er det nesten konsensus på Stortinget å gå videre i samme spor. Man bryr seg lite om kunnskap, konsekvenser og alle rapporter som viser at dette ikke fungerer. Mange skandaler har omkranset reformene.

Legg til kommentar