Offentlig styring

Forskningsrapport til stryk

Jo flere sosialister i kommunestyret, desto mindre effektivt drives kommunen. En fersk forskningsrapport åpner for denne konklusjonen. Analysen er utført av professor i samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge, ved Senter for økonomisk forskning i Trondheim og Kjell Sunnevåg ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen. De har studert den kommunale tjenesteproduksjonen, og avdekker store effektivitetsforskjeller mellom kommunene. - Et typisk resultat synes å være at de mest effektive kommunene er 2- 3 ganger så effektive som de minst effektive, heter det i følge Aftenposten.

"Effektivitet har blitt en ideologi, et uomtvistelig, positivt mål. Men om vi ser bak tallene for kommunal effektivitet, ser vi svakhetene i slike målinger. Anstendig lønnsnivå for de kommunalt ansatte trekker ned på en effektivitetsmåling. Det samme gjør dessert-servering til de eldre, at hjemmehjelpen bruker ti minutter på en prat med brukeren underveis i tjenesteytingen. Kinodrift, helårsåpne svømmebasseng og tilsvarende luksusaktiviteter, er også ødeleggende. Effektivitet oppnås ved å høvle ned tilbud og sette ut viktige funksjoner ut på anbud. Men er det i innbyggernes interesse?", kommenterer Nationen på lederplass.

Les om rapporten i Aftenposten
Les kommentar i Nationen