Offentlig styring

Jeg er tilbake i folkets tjeneste

Jeg er tilbake i folkets tjeneste

Jeg er tilbake!

Etter nesten 4 måneders sykefravær er jeg tilbake i folkets tjeneste!

Jeg skal fortsatt ha mitt hovedfokus innenfor det vi kaller forskjells-Oslo, og kampen for å sikre gode offentlige velferdstjenester som er tilgjengelig uavhengig av sosial status og økonomi.  Jeg er særlig opptatt av:

Ombudsrollen: Være ombud for dem som føler seg urimelig behandlet av forvaltningen. Og jeg sier alltid, i motsetning til andre politikere: Jeg forholder meg selvsagt til enkeltsaker, for bare på den måte kan vi sjekke ut at regelverk og praksis treffer riktig.

Åpenhet: Kommunen er til for innbyggerne, og det er dem som er forvaltningens og politikernes egentlige oppdragsgivere. Derfor skal det være maksimal innsyn og åpenhet. I mitt virke som folkevalgt vil jeg bare akseptere taushetsplikt der dette tjener felleskapets interesser eller gjelder personvern.

Mangfold: Oslo skal være en inkluderende, mangfoldig og raus kommune, også for dem som ikke er helt A4. Jeg vil derfor fortsatt sloss for hjelpetrengende som er avhengig av støtte fra fellesskapet, Rom-folk, mot jaginga av rusavhengige, og noe som særlig har hatt fokus i det siste: bostedsløse som ønsker rimelige byøkologiske bo-alternativer: Hauskvartalet, Lysopp, Enga osv.

Jeg skal reise sakene, stille spørsmålene, fremme forslagene og ikke minst: være tilstede i en aktiv dialog med miljøene i byen som ikke nødvendigvis har ressurser til å engasjere First House og profesjonelle lobbyister. Det er i godt samvirke mellom folkelig mobilisering og politisk kløkt i de folkevalgte organer de gode resultater kan oppnås.

Jeg vinner fram i saker, og jeg taper i saker. Internt i eget parti, i byrådskonstellasjonen eller i bystyret. Med rødgrønt flertall i Oslo bystyre har vi nå unike muligheter til å skape endringer.

Jeg er tilbake i folkets tjeneste og på laget.

 

Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen Engh 15-08-2016 06:41
Velkommen tilbake!
Slike politikere trenger vi flere av, og denne "deklarasjonen" burde spres som en påminnelse til mange.
Det er som oftest gjennom enkeltsakene man får innpass i de store sakene. Der er du ekstra god, og vi som vil engasjere oss, er også flinkere til å forstå når vi blir presentert for enkelttilfellene.
Og den som ingen sjanser tar, vinner heller ikke fram. En må være forberedt på både seier og tap.
Godt å ha deg på plass igjen, men kjenn etter bremsen når oppgavene blir for mange!
Takk for deg!
0 #2 Inge Arnesen 13-09-2016 09:12
Hei og velkommen tilbake! Jeg etterlyser en analyse av hva som skjedde i bystyret ifmb Hauskvartalet. Det er mange av oss som opplevde det som skjedde som et stort svik.
0 #3 Ivar J 13-09-2016 09:38
Inge: som du vet; jeg var av denne prosessen mot slutten pga sykefraværet, og heller ikke tilstede på bystyremøtet hvor avstemningen skjedde.
0 #4 Inge Arnesen 13-09-2016 17:58
Det vet jeg, Ivar. Jeg tenkte du muligens visste hva som foregikk i dette spillet som virker å ha startet en stund før du skadet armen. Kanskje du også var nysgjerrig selv og spurte din vara sånn i etterkant hvordan ting hadde gått for seg? Det er vel ikke for sent å sjekke det ut nå?

Legg til kommentar