Offentlig styring

Skolebygg må åpnes for frivillig aktivitet

Skolebygg må åpnes for frivillighet aktivitet

Kvelder, helger og ferier står Osloskolene i stor utstrekning tomme, samtidig som det er hopetall av frivillig organisasjonsliv som trenger steder å samles for sin aktivitet. Dette ønsker bystyret å gjøre noe med.

Bystyret vedtok i desember frivillighetsmeldingen "Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo." Der beskrives fire mål for frivilligheten i Oslo. Et av hovedmålene er at flere av kommunens lokaler skal fylles med frivillig aktivitet. Bystyret ønsker at skoleanlegg skal utformes med tanke på at skolene er kulturbygg som kan benyttes utover skolenes kjernevirksomhet, og at disse skal fylles med frivillig aktivitet.

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap instruerer nå Utdanningsetaten til å legge til rette for at skoleanleggene kan benyttes av idretts-, kultur- og andre frivillige aktører etter skoletid. Flere av dagens skoleanlegg brukes av ulike aktører etter skoletid, og byrådsavdelingen ber om at etaten skal legge til rette for at enda flere skoleanlegg kan brukes etter skoletid.

Hvordan er situasjonen i ditt nærmiljø? Hvilke muligheter og ønsker er det?

Kommentarer   

#1 Eva Haga Rogneflåten 03-04-2017 05:27
Sånn var det da, da opp. Jeg gikk da både på URKen (Ungdommens Røde Kors), speideren og korpset på skolen. Aner selvsagt ikke noe om hvordan de voksne organiserte og eventuelt betalte for dette, men vi hang rundt skolen fordi det skjedde ting der.
+1 #2 Eva Marie Storø 03-04-2017 05:32
Skoler er også arbeidsplasser for elever og lærere. Det er fint når man har rom for personlig utforming i klasserommene, men slett ikke veldig ok når fremmede grafser i utforminga på ettermiddagstid og kveld. Hos oss har vi også opplevd at ting ødelegges, og valgt å stenge rommene for annen aktivitet. Mange kontorbygg står tomme mye av døgnet, uten at det tenkes at andre skal inn. Så hvorfor elevenes kontorlandskap i skolen?
#3 Ivar J 03-04-2017 05:34
Eva Marie: men hvorfor tenker du først og fremst på klasserommene? skolene har jo også mange fellesrom, som aula, gymsal, kantine, grupperom osv.
#4 Kirsten Skylstad 03-04-2017 05:35
Da må man ha noen som er ansvarlige for det vi som jobber der trenger for å utføre jobben! Å få arbeidsplassen invadert av utenforstående er ikke bare bare. Hva med å la alle kontorbyggene i Oslo åpne dørene for frivillige organisasjoner? Mange av dem trenger jo bare et sted å møtes, og da kan de like gjerne "låne" et kontor ...f.eks på Rådhuset.
#5 Christin Pettersen 03-04-2017 06:02
Veldig lurt, tenker jeg! La skolebyggene inneholde treningshaller/ rom/basseng, scener, allbruksrom, kantiner, lokalbiblioteke r, aulaer og auditorier. At ikke det er generell praksis allerede er egentlig veldig rart??
#6 Jacob 03-04-2017 06:17
Flott start på en prosess, neste blir gjennomføringen . Vi snakker jo om bygg som tilhører felleskapet, bygd på fellesskapets midler. Jeg jobber i en bedrift hvor vi har "free seating" og det minner mye om studietiden.
+1 #7 Dag Karlsen 03-04-2017 06:40
Vi leier ut vår skole til kveldsundervisn ing og kursvirksomhet. Den er ikke spesielt egnet til annet, ikke plass til forestillinger, korps øving, ikke gymsal osv. Forøvrig må det da være tilsynsvakt for å ikke slippe inn uvedkommende, og det vil gi en urimelig leiepris for de fleste foreninger og lag. Der jeg bor (Hakadal) er det lagt til rette for slik utleie fra skolen var ny, og det fungerer.
#8 Tore G. Bareksten 03-04-2017 16:32
Problemet begynte da målstyringsfolk a forlangte at skolene skulle produsere overskudd ved utleie. DA måtte rektorene kreve markedspris av musikkkorps , idrettslag og andre som ville leie lokaler. I Oslo førte kravene om lagerleie fra musikkkorps som hadde instrumenter og uniformer i kjelleren til at korps ble lagt ned. foreldre orket ikke flere utleier. Kravene om detaljerte momsregnskap ved vaffekl og kakesdalg hjalp ikke.
Så i Oslo må skoler som i pålagt profittjag har fått lagt ned sine egne musikkkorps leie svenske musikkkorps til å spille foran elevene 17 mai.

You have no rights to post comments