Offentlig styring

Hafslund: Offentlig eierskap viktig

Hafslund: Offentlig eierskap viktig

Bystyet vedtok denne uka å kjøpe seg opp i Hafslund ASA slik at dette blir et heleid kommunalt selskap.

Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen, som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp.

Høyresida i Oslo bystyre mener hovedmålet med kommunalt eierskap i energisektoren er "å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte.» Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv har Høyre og Fr.P kun lagt til grunn kremmerperspektivet.

Men det er da tross alt bra at en enstemmig bystyrets finanskomite ved Hafslund-kjøpet undestreker at «komiteen deler byrådets oppfatning av at det er viktig å sikre kommunen kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur.»

Les hele mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 14. juni 2017

Ivar Johansen, SV

Sak Oslo kommunes eierskap i energisektoren

Ordfører

Dette temaet har bystyret behandlet før, men da med motsatt fortegn.

Et bredt flertall i Oslo bystyre (Arbeiderpartiet, SV, RV, Venstre og Kristelig Folkeparti) har gjentatte ganger stoppet Høyre og Fremskrittspartiets forsøk på å selge kommunens eierinteresser i Hafslund.

Som finanskomiteflertallet en gang sa: "Dette flertallet understreker at Oslo kommune fortsatt skal ha vesentlige eierinteresser innen kraftsektoren. Fortsatt offentlig kontroll av strømnett og energiproduksjon er nødvendig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv."

Mens bystyreflertallet har understreket at offentlig kontroll med strømnett og energiforsyning er viktig ut fra et overordnet samfunnsansvar og et forvaltningsperspektiv har Høyre og Fr.P kun lagt til grunn kremmerperspektivet: "Hovedmålet med eierskapet er å få avkastning på kommunens tidligere investeringer i form av et høyt og mest mulig forutsigbart utbytte.» har de partiene understreket. Men også her har Høyre og Fr.P gått på trynet: I 2003 ville borgerligheta selge ut kommunens eierinteresser i Hafslund for 5,3 milliarder, men siden den gang har kommunens utbytte vært på hele 5,4 milliarder. Jeg hevder ofte at Høyre og Fr.P er gode kremmere, men er etter hvert i tvil.

Energiforsyningen står helt sentralt i det moderne samfunn. Om strømforsyningen stopper opp, kan det meste gå galt, - så vel i næringsliv, helsevesen, som i våre private hjem. Hvis en potensiell indre eller ytre fiende skulle ønske å lamme det norske samfunn, trenger han ikke først og fremst å bruke raketter, soldater eller terrorhandlinger. Klarer han å lamme el-forsyningen vil det meste av Oslo stoppe fullstendig opp.

Det såkalte Sårbarhetsutvalget, under ledelse av tidligere statsminister Kåre Willoch, uttalte seg i sin tid om kommers og marked i el-forsyningen: "I markedet konkurreres det på pris og kvalitet." "Markedsfokuset har stanset investeringer som ikke raskt gir tilfredsstillende avkastning." Og som de sier, selv reguleringsmyndighetene har "hovedfokus mot priskonkurransen heller enn mot beredskap og redusert sårbarhet."

Det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser dette samfunnsansvar, og gjør også denne arenaen til et spørsmål om avkastning og profitt.

Men det kan jo være håp når en enstemmig bystyrets finanskomite i dag sier: «Komiteen deler byrådets oppfatning av at det er viktig å sikre kommunen kontroll over naturressurser og viktig infrastruktur.»

Så, ordfører, avtalepartene har framforhandlet en helhetlig pakke, som vi må si ja eller nei til. Dette er ikke en smørbrødliste vi kan velge deler av. Noen av oss kunne sikkert ønsket å komme lenger i å sikre sterkere offentlig eierskap, for derved enda bedre å ivareta de perspektiver Sårbarhetsutvalget og Kåre Willoch påpekte. Det var så langt vi kom nå.

Oslo kommune må selvsagt gripe muligheten, og ivareta vårt samfunnsansvar. At det i tillegg er god butikk, er naturligvis bra.

Legg til kommentar