Offentlig styring

La oss avvikle politikerprivilegier

Avvikl politikerprivilegier

Politikere bør ha det som folk flest. Reise med de samme transportmidler, stå i de samme helsekøene, og ha lønns- og pensjonsvilkår som sammenlignbare yrker.

De første årene jeg var medlem av Oslo bystyre hadde bystyremedlemmer frikort for reiser  med Oslo Sporveier, og frikort til Oslo-kinoen.

I mange år ble medlemmene av bystyrets finanskomite invitert til VIP-losjen på fotballkamper på Ullevål.

Heltidspolitikerne i Oslo kommune (og på Stortinget) hadde en meget raus pensjonsordning; det mange omtalte som gullpensjon: De kunne gå av når de var 65, men vel så viktig: Mens kommunens ansatte måtte jobbe i 30 år for å ha rett til full pensjon så holdt det med 16 år for politikerne.

Sånn kan det selvsagt ikke være, og heldigvis er det i hovedsak ryddet opp i disse eksemplene.

Men fortsatt er det en jobb å gjøre, og jeg tenker særlig på to forhold:

Rause lønninger: I Oslo har ordfører/byrådsleder samme lønn som statsråder (dvs. 1,3 mill), byråder har 90 % av statsrådslønn (dvs. 1,2 mill) og ledere/nestledere av bystyrekomiteer har 91 % av stortingsrepresentantenes lønn (dvs. 845.000). Gjennomsnittslønn i Norge er i overkant av kr. 500.000, så her er det stor avstand i forhold til befolkningen de skal representere.

Bilparkering: Både stortingspolitikere og heltidspolitikerne i Rådhuset disponerer gratis parkeringsplass midt i sentrum av Oslo. Det bør her være samsvar mellom liv og lære. Oppfordringen til byens innbyggere ellers er: Bruk kollektive transportmidler. Her bør politikere på Stortinget og i Rådhuset gå foran: Derfor bør Rådhusets parkeringsgarasje avvikles.

Selvsagt skal det tas hensyn til dem som er i en spesiell situasjon: som funksjonshemming og for noen: særskilte sikkerhetshensyn i en tid med Behring Breivik-er og hatkriminalitet.

Men med store bokstaver vil jeg si: Politikere skal ha det som folk flest, og uten særfordeler.

Kommentarer   

+2 #11 Erling Utnes 31-10-2017 06:02
Problemet med godene er at politikerne er at det er så mange av dem (politikere) som ikke greier å sette seg inn i situasjonen som folk uten disse godene har det, og da er det mange avgjørelser som kommer helt feil ut!
0 #12 Stig Oulie 31-10-2017 09:26
Helt korrekt. Er en spinnvill lønnsvekst, de har skjenket seg selv de siste 10 åra.
0 #13 Kjell Arve 31-10-2017 10:01
Politikere er løgnere. De vet under valgkampen at det de lover ikke er mulig å gjennomføre. Det må jo samarbeides. Hadde for eks. FRP sagt "Vi skal fjerne bomringene om vi får stor nok politisk makt", så hadde folk skjønt det. Men, nei da, bastant må man være. "Bompengene skal vekk om vi kommer i regjering." Så kommer man i regjering og setter norgesrekord i bompenger hver uke. Rart folk reagerer?
0 #14 Roger Sveen 31-10-2017 11:37
Aldersgrense for stortingspensjo n bør heves. Nå kan man komme inn på tinget. Sitte i 12 år er det vel og få full pensjon... sett aldersgrense på denne, minst 45 til 50 år for å få full pensjon. Yngre enn dette, "som folk flest". NAV og krav... opp om morran, og møt egen politikk
0 #15 John Roger Holte 31-10-2017 12:36
WoW! Ett menneske blant alle vampyrene!
+1 #16 Lars Fredrik Kleppe Andersen 31-10-2017 13:49
Jeg synes du forenkler problemstilling en en del. Noe kan selvsagt vurderes - slik som parkering og gratis kinobilletter, men det er viktig at dette ikke går for langt.

Medborgere som er villige til å ta viktige tillitsverv for oss eller innehar funksjoner som politi og andre offentlige stillinger skal ha en god lønn og gode ytelser slik at fristelsen for å la seg korrumpere skal komme snikende.

Ikke minst skal politikere som ofrer en kanskje offensiv karriere i næringslivet ikke føle at de har mistet for mye.

Jeg er stolt av at vi kan gi våre tillitsvalgte gode ytelser. (Men som alltid - alt med måte!)
+1 #17 Sol Fagerås 31-08-2018 07:15
Lønnen må ned og godene bort. Det sitter altså et arrogant byråd med 1.200.000 millioner i årslønn med goder og privatsjåfør og syntes det er helt greit at folk med gjennomsnittslø nn som er under halvparten skal betale over 3.000 kroner i bompenger for å komne seg på jobb! Det er en sånn arroganse i det sittende byråd som man aldri har sett maken til. Snart valg!

Legg til kommentar