Offentlig styring

Oslo: Det rødgrønne prosjektet

Oslo: Det rødgrønne prosjektet

Av og til blir jeg spurt om hvorfor SV, eller jeg selv, ikke stemte for et bestemt forslag i bystyret, forslag som jeg helt naturlig er enig i.

Det politiske prosjektet med en rødgrønt byråd handler om mer enn enkeltavstemninger i bystyret. Det er et spørsmål om å dreie politikken mot venstre. Ap, MDG og SV har framforhandlet en felles politisk plattform som er proppfulle av «SV-seire», og som vi bare får flertall for i bystyret ved at alle de 3 byrådspartiene forplikter seg på dem, - og forhåpentligvis med støtte fra Rødt. En slik felles opptreden sikrer flertall i bystyret for mange viktige SV-saker, og ikke minst: Det binder Ap til ikke å skape andre politiske flertall sammen med Høyre eller Fr.P.

Men det er en rekke typiske SV-standpunkter hvor den politiske debatten og bevisstheten ikke har kommet langt nok til å få flertall i bystyret, og hvor det må gjøres et viktig opinionsarbeid ikke minst utenfor Rådhuset. Det er da å flytte bystyreflertallet som er viktig, og ikke politiske egenmarkeringer. Norge kommer f.eks. ikke nærmere republikk i Norge, selv om dette forslaget fremmes i Stortinget hvert  4. år.

Som jeg ikke kan si ofte nok: De gode politiske flertall og vedtak skapes gjennom kombinasjonen av  bred folkelig mobilisering (og først og fremst det) på den ene siden og på den andre siden: på riktig tidspunkt når saken er moden komme med kløktige politiske initiativ i Rådhuset. Det er ikke i de lukkede rom i Rådhuset den viktigste jobben gjøres, men ute på skoler, arbeidsplasser, fagforeninger og interessegrupper av forskjellige slag.

Slik jobber i alle fall, og jeg har f.eks. de siste dagene satt fokus på politikerlønninger og andre begunstigelser «vanlige» folk må se langt etter. Rødt fremmet forslag i bystyresalen om det samme, som fikk 3 stemmer. Begge deler er initiativ som kanskje på sikt kan gi resultater.

You have no rights to post comments