Offentlig styring

Folkevalgte må ta ansvar

Folkevalgte må ta ansvar

Det er et ansvarsfullt verv å være folkevalgt, og gjennom dette ivareta fellesskapets og innbyggernes interesser. Det enten man sitter i bystyret eller i bydelsutvalg. Ingen er folkevalgt mot sin vilje. De fleste folkevalgte har jo kjempet for å bli nominert og valgt.

Jeg misliker når folkevalgte, som også er ombud, vegrer seg for å forholde seg til de konkrete problemer innbyggerne har, og peker på noen andre: Dette er ikke mitt bord. Eksemplerpå saker jeg har fokusert på i det siste:

Bydel Grunerløkka: William er seks år og lider av en sjelden muskelsykdom som gjør at han ikke kan bevege seg. Han er helt pleietrengende og kan dø når som helst. Likevel vil NAV tvinge mor ut i arbeid, og redusere pleiepengene. Stat og kommune må sammen ta ansvaret for tilstrekkelig helsetilbud, og jeg oppgir på blogg kontaktinformasjon for NAV-direktør, bydelsutvalgsleder og helseminister.

Bydel Nordstrand: Lita jente har mistet alt av ferdigheter. Hun kan ikke lenger holde hodet, svelge og har mistet synet. Det eneste som fungerer er organene, men også de vil svikte og hun vil til slutt kveles. Dette handler om alenemor til et barn som i løpet av kort tid kommer til å dø. Hun har søkt om fortsatt å motta full pleiepengeutbetaling, men har bare fått innvilget 50%. NAV vil presse moren ut i jobb! Jeg oppgir kontaktinformasjon til NAV-direktør og bydelsutvalgsleder.

Bydel Gamle Oslo: Straks 70-årige Johanne Engen får vedtak som gjør at bydelen med tvang vil kaste henne ut av sitt hjem, en bolig og et område hun har sterk tilhørighet til. Konflikten rundt hennes bosituasjon har pådratt henne to hjerneslag. Jeg oppgir kontaktinformasjon til bydelsutvalgsleder og helsebyråd.

Pleiepenger tildeles av NAV Stat, men konsekvensene av NAVs beslutning har betydning for hva den det gjelder trenger av kommunale tjenester. Vi må forvente at stat og kommune snakker sammen.

Dette bare som noen eksempler på bloggoppslag jeg har hatt i det siste. Bydelsutvalgsleder Arve Edvardsen i bydel Nordstrand er indignert: «Du må slutte med å peke på bydelsutvalgsledere,» skriver han til meg. Sagt på en annen måte: Dette er ikke mitt bord. Eller det politikeraktige; «vi behandler ikke enkeltsaker.»

Dette er ansvarsfraskrivelse. Selvsagt er det slik at det er fagfolk og ikke politikere som tildeler offentlige tjenester, etter overordnede føringer gitt at politiske organer. Bydelsutvalget kan ikke omgjøre forvaltningens vedtak. Men det er bydelsutvalg og byrådet som har tilsynsansvaret for at lover, forskrifter og overordnede føringer blir fulgt. Dersom noen mener bydelens innbyggere ikke får tilstrekkelig helsehjelp har bydelsutvalget en plikt til å lytte, og undersøke dette på egnet måte. De kan ikke bare forholde seg til Excel-ark og overordnede dokumenter. Helheten er sammensatt av alle enkeltsakene.

Og enten Høyrepolitiker Arne Edvardsen, bydelsutvalgsleder i Nordstrand, liker det eller ikke: Jeg kommer fortsatt til å be innbyggerne ta kontakt med ham (og andre folkevalgte) for å fortelle om de problemer de måtte ha. Folkevalgte ombud skal være i folkets tjeneste.